ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 79 53 - 306 79 54

 Faks

 

 

 

 

MİSYONU
Kent içi Raylı Sistem hizmetlerinin akılcı bir düzene kavuşturulabilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli önlemler geliştirmek ve Raylı Sistem işletmeciliğini gerçekleştirerek en verimli bir şekilde yürütmek.

 

VİZYONU
Şeffaf, güvenilir, ihtiyaç ve kaynakların doğru kullanıldığı, bilimsel ve teknolojik uygulamaların politik olarak benimsendiği bir birim olmak.

 

DEĞERLERİ

 • Sürat ve güvenlik
 • Çalışkanlık
 • Nazik davranış
 • Hizmet severlik
 • Sorumluluk duygusu
 • Saygı ve hoşgörü
 • İşe bağlılık

İLKELERİ

EGO Genel Müdürlüğünün ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ve ISO 14001: 2004 Yönetim Sistemlerindeki Kalite Politikaları ilkemizdir.  

     

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • “KALİTE” yi vazgeçilmez bir esas olarak kabul etmek,
 • Çevre ve insanımıza saygılı olmak,
 • Müşterilerimizin memnuniyetini azami derecede sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kaliteli hizmet sunmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst düzeyde önemseyerek, başarılarımızı devam ettirmek,
 • Çalışan tüm personelimizin eğitim ve bilgisini en üst düzeyde sağlamak,
 • İstenilen hizmeti zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak ve sonuçlandırmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile buna bağlı tüm standart gereksinimleri sağlamak,
 • Çalışma esnasında kural, kanun ve yasal düzenlemelere uyarak hizmetin sürekliliğini sağlamak,

 

 

YETKİ, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPI

Bakanlar Kurulunun 30.12.1999 ve 99/13884 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup söz konusu karar ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı kadrosu iptal edilmiş yerine Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı olmak üzere iki ayrı başkanlık oluşturulmuştur. Birimimiz EGO İdare Encümenin 29.02.2000 tarih ve 2000/125 kararı ile birimimizin adı Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. 25.06.2020 tarih ve 2020/35 sayılı EGO İdare Encümeni  kararı ile birimimizin adı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı: EGO İdare Encümeni’nin 25.06.2013 tarih ve 2013/93 sayılı kararı ile kabul edilen, Belediye Meclisi’nin 16.08.2013 tarih ve 1585 sayılı kararı ile onaylanan kuruluş görev ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliğin 21. Maddesinde Başkanlığın temel görevleri belirlenmiştir. 

 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı; raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemleriyle ilgili her türlü yapım işleri, mal ve hizmet alımları ile danışmanlık hizmet alımlarını gerçekleştirmek, kent içi raylı ve kablolu toplu ulaşım hizmetlerinin akılcı bir düzene kavuşturulabilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli önlemler geliştirmek, raylı ve kablolu sistem işletmeciliğini gerçekleştirerek en verimli şekilde sunmak üzere faaliyetini yürütmekte ve bu doğrultuda Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Norm Kadro uygulamasına bağlı olarak; Metro İşletme Şube Müdürlüğü,  Ankaray İşletme Şube Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Metro Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğü ve Yapım İzleme Şube Müdürlüğünden oluşan 7 şube müdürlüğü ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

1) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerine ilişkin günümüz teknolojilerine uygun teknik araştırmalar yaparak alternatif sistem hatlarını ve ön projelerini hazırlamak.
2) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemleri kapsamında yapılan hat çalışmaları  ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlamak, danışmanlık yapmak, ihale, yapım ve kabul süreçleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
3) Kent içi raylı ve kablolu toplu ulaşım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla risk değerlendirmeleri yapmak, bu doğrultuda gerekli önlemleri geliştirmek.
4) Kent içi raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinde işletme faaliyetlerini akılcı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek, sistemlerin sorunsuz işletilmesi amacıyla etkin ve teknik denetimler yapmak, sistemlerin birbiriyle koordinasyonunu sağlamak.
5) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinde, yolcuların ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, bu doğrultuda ilgili kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
6) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemleri ile çevresine ilişkin güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
7) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinin daha uzun ömürlü hizmet verebilmesi için sistemi oluşturan unsurlarla ilgili gerekli her türlü bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve sistemi etkileyecek her türlü dış çalışmalarla ilgili gerekli tedbirleri almak veya aldırmak.
8) Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve milli kaynaklardan temin edilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

 

 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlükleri

a) Metro İşletme Şube Müdürlüğü
b) Ankaray İşletme Şube Müdürlüğü
c) Satınalma Şube Müdürlüğü
d) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
e) Metro Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
f) Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğü
g) Yapım İzleme Şube Müdürlüğü

 

 

 

ANKARA RAYLI SİSTEMLER VE TELEFERİK HARİTASI

Haritayı farenizin (mouse) scroll tuşu ile yakınlaştırabilirsiniz.

 

Haritayı daha büyük görüntülemek için tıklayınız

 

 

geri