Metro Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Metro Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

1) Görevden ayrılan ve emekli olan personellerin kıdem tazminatı, izin parası v.b ödemelerini düzenleyerek Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirmek. Aylık hizmet cetveli düzenlenerek SGK’ya gönderilmesi ve takibi işten ayrılan veya emekli olan personeller ile ilgili mahkemelerden ve Hukuk Müşavirliğinden talep edilen bilgi ve belgeyi zamanında yerine ulaştırmak.

2) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ankaray, Metro ve Teleferik işletmelerinin elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarını hesaplayıp ödeme emri ve harcama talimatlarını Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na bildirmek.

3) Hukuk Müşavirliğinden gelen personel davalarını takibi ve yazışmalarını yapmak, birimler arası koordinasyonu sağlamak.

4) Metro, Ankaray ve Teleferik istasyonlarımıza ait alanlarda Raylı Sistem yönergesi ihlallerini yapan vatandaşlarımızın Ankaray ve Metro işletmesinden gelen tutanaklarla Hukuk Müşavirliğine aktarıp takibini yapmak.

5) Metro ve Ankaray işletmelerine ücretli veya ücretsiz afişlerin takibi ve koordinasyonu yapmak.

6) İstasyonlarımıza ait ücretli veya ücretsiz kurulması gereken stantların izni ve takibini sağlamak.

7) İstasyonlarımızda Başkanlığımız tarafından belirlenen Sanat Durakları için talepte bulunan müzisyenlerin yer tahsisi, zaman ve kontrolünün sağlanması, EGO Genel Müdürlüğüne ait serbest tüketici olarak elektrik enerjisi satın alımı ve incelenmesi, Başkanlığımıza ait elektrik faturaların takibi ve elektrik bedeli tespiti, hesaplanması ve kontrol komisyonu işlemlerini yapmak.

8) Raylı sistemler içerisinde bulunan danışma bankomuzla vatandaşları bilgilendirmek, anons ve yönlendirme işlemlerini yapmak.

9) Metro, Ankaray tren ve istasyonlarda bulunan tutanak karşılığı teslim alınan kayıp eşyaların takibi, ihale zamanında Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığına teslimi, istasyonlarda bulunan abonman kartlarını Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığına iletmek.

10) Metro ve Ankaray istasyonlarımızda bulunan kütüphanelerimizde vatandaşların müracaatı üzerine ücretsiz kitap alma olanağı sağlamak ve kitap bağışı yapmak isteyen vatandaşların evlerinden kitapları teslim almak, kitapları kaydetmek ve takibini sağlamak.

11) Birimlerden sigortalanacak mal ve malzeme ekipmanların listeleri tespit etmek, diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak ve takibini yapmak.

12) Başkanlık hizmetlerine ait özel kiralık araçları hizmete sunmak, kayıtlarını yapmak ve puantajları ilgili birime göndermek.

13) Alo 153 Mavi Masaya gerek telefon gerek internet üzerinden gelen şikayetlerle ilgili birimlerle koordine sağlayarak cevaplamak.

14) Müdürlüğe bağlı vardiya görevlendirmelerini belirlemek.

15)  Müdürlüğün hizmetlerine ait alımlarının hakediş ve ödeme emirlerini imzalamak.

16) Sigortalanacak varlıklarını (taşınır-taşınmaz) ilgili birimlere bildirmek, koordinasyonu sağlamak ve poliçeleri teslim almak ve teslim etmek.

17) Mevzuatlar çerçevesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.