Amblem ve Logo

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

Kurumsal kimlik kılavuzu; logo, amblem gibi tanıtıcı işaretlerin yazı karakteri, punto, renk ve ölçülerinin doğru kullanımını açıklar.

Kurumsal kimliği tanımlayan kılavuzdaki unsurların gerektiği yerlerde hassasiyetle kullanılması, kurumsal bütünlüğün devamı açısından büyük önem taşımaktadır.