Metro İşletme Şube Müdürlüğü

Metro İşletme Şube Müdürlüğü

1) Ankara Metrosu ve Kablolu Toplu Taşıma (Teleferik) işletmeciliğini yapmak.

2) Ankara Metrosu Raylı Sistem İşletmesine ve Teleferik İşletmesine yönelik tüm teknik konular, sefer tarifelerinin düzenlenmesi ve takibi, günlük sefer sayılarının performans takibi, serbest geçiş kartları ile ilgili konular, sigorta işlemleri, işletmelerin aylık faaliyet ve bakım raporlarının incelenmesi işlemlerini gerçekleştirmek.

3) Ankara Metrosu Raylı Sistem İşletmesinin ve Teleferik İşletmesinin verimli bir şekilde işletilmesi amacıyla; İşletmelerin ihtiyacı olan işgücü, mal, yedek parça, eğitim ve hizmet alımlarına ilişkin gerekli şartnameleri hazırlamak.

4) İşletmelerin çalışması ile ilgili standartların takibini yapmak, işletme faaliyet      raporlarını değerlendirmek, protokol, sözleşme vb. ilgili çalışmaları yapmak, serviste gerçekleşen işlere ait bilgilerin ve diğer servislerden gelen bilgilerin değerlendirilerek denetleme ve verimlilik raporunu hazırlamak.

5) Ankara Metrosu Raylı Sistem İşletmesinin ve Teleferik İşletmesinin istatistiki verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, değerlendirilmesi ve mali analizlerinin raporlanmasını sağlamak.

6) Ankara Metrosu Raylı Sistem İşletmesinde uygulanacak tren hareket programlarını ve Teleferik İşletmesinin sürüş programlarını düzenlemek.

7) Ankara Metrosu Raylı Sistem ve Teleferik İşletmesinde verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin uygulanmasını sağlanmak.

8) Ankara Metrosu Raylı Sistem ve Teleferik İşletmesi ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve yolcuların bilgilendirilmesi çalışmalarını yürütmek.

9) Ankara Metrosu ve Teleferik İşletmesinin iş kapsamı ile ilgili protokol, şartname vb.      taslakları hazırlamak, İşletmeye ait yıllık iş programını hazırlamak ve  uygulanmasını sağlamak.

10) Müdürlüğün Raylı Sistem ve Teleferik İşletmelerinin sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirleri almak, sürdürülebilir güvenlik ve emniyet prosedürlerini planlamak ve uygulama kapsamında; Valilik ve Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan güvenlik tatbikatları ile İtfaiye-Sağlık birimleri koordinasyonunda yapılan yangın ve acil durum tatbikatlarını organize etmek ve İşletmelerle koordinasyonu sağlamak.

11) Ankara Metrosu Raylı Sistem ve Teleferik İşletmesi sorumluk alanlarıyla ilgili olarak yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerin değerlendirilerek, gerekiyor ise bunlara verilecek cevaplara esas çalışmanın yapılarak ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

12) Müdürlüğün Raylı Sistem ve Teleferik İşletmelerinin sistem ve çevre güvenliğinin     sağlanması için gereken tedbirleri almak, sürdürülebilir güvenlik ve emniyet prosedürlerini planlamak ve uygulamak.

13) Müdürlüğün güvenlik sistemleri konularında teknolojik gelişmeleri izlemek, ekonomik ve teknolojiye uygun olanını tespit etmek, güvenlik işlerini yapacak personelin ve görevlerinin belirlenmesini sağlamak, gelişmiş güvenlik sistemlerinin öğrenilmesi amacıyla personelin eğitimlere katılmasını sağlamak, araştırma yaparak konu ile ilgili literatürleri takip etmek.

14) Mevzuatlar çerçevesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.