RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ANKARA METROSU

ANKARA METROSU TARİHÇESİ:
Ankara Belediyesine ait bulunan Raylı Toplutaşım Sisteminin projelendirme, yapım ve İşletme Yetkisi 07.02.1982 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü‘ne devredildi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 24.07.1987 tarihli başvurusu üzerine DPT Yap-İşlet-Devret ilkeleri çerçevesinde Metro yapımına 28.07.1987’de onay verdi. Açılan ihale ile ilgili tüm işlemler 03.08.1987/05.07.1988 dönemi arasında EGO Genel Müdürlüğü tarafından sürdürüldü. 01.08.1988 tarihinde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Metrosu ile ilgili çalışmalar konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına “Yap-İşlet-Devret modeliyle ilgili olarak sözleşme görüşmelerini yürütme, imzalama, şirket kurma, borç taahhüdüne girme ve başkalarına yetki vermek” yetkisi verdi. 


Belediye ve Konsorsiyum üyeleri, Başbakan, Devlet Bakanı ve Kanada Büyükelçisi’nin de tanıklıkları ile Yap-işlet-Devret Modeli çerçevesinde finansman arayışına gidilmesi ve bu çalışmaların 10.05.1990’da tamamlanması konusunda 06.02.1989’da bir Mutabakat muhtırası imzaladılar. 01.03.1989 tarihinde Belediye’nin başvurusu üzerine, İçişleri Bakanlığı, Ankara Metrosu’nun Büyükşehir Belediyesi’nce kurulacak veya iştirak edilecek şirketler vasıtasıyla yapılmasına, işletilmesine veya imtiyazın devrine izin verdi.

 


Ankara Raylı Toplu Taşım Sistemi Anonim Ortaklığı Ana Sözleşmesi 22.03.1989 tarihinde imzalandı. Belediye ve Konsorsiyum üyeleri 06.02.1989 tarihli Mutabakat Muhtırası çerçevesinde yeni bir program üzerinde anlaştılar. 10.04.1990 tarihi işe başlama tarihi olarak saptandı.


13.05.1991 tarihinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, EGO ve Yükleniciler arasında imzalanan bir Mutabakat Muhtırasıyla Yap-İşlet-Devret modelinden vazgeçilerek Anahtar teslimi Yöntemi ile işin sürdürülmesine karar verildi ve bu sürecin sonunda, 29.03.1993 tarihinde yapım işine başlandı. 28.12.1997 tarihinde Kızılay-Batıkent arasındaki hatta Ankara Metrosu ticari işletmeye açıldı.


14.661 m. hat uzunluğu ve 12 istasyondan oluşan Ankara Metrosu Kızılay-Batıkent (M1) hattı, tek yönde saatte 70.000 yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Ankara Metrosu M1 hattının 1.731 m.’si hemzemin, 2.088m.’si yarma, 3.025 m.’si delme tünel, 2.591m.’si aç-kapa tünel, 3.210 m.’si ise viyadük şeklinde inşa edilmiştir.

 

 

 

Raylı Sistem

Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

 

Etiketler: raylı sistem metro