Ankaray İşletme Şube Müdürlüğü

Ankaray İşletme Şube Müdürlüğü

1) ANKARAY toplu taşıma işletmeciliğini yapmak.

2) ANKARAY Raylı Sistem İşletmesine yönelik tüm teknik konular, sefer tarifelerinin düzenlenmesi ve takibi, günlük sefer sayılarının performans takibi, aylık faaliyet ve bakım raporlarının incelenmesi işlemlerini gerçekleştirmek.

3) ANKARAY Raylı Sistem İşletmesinin verimli bir şekilde işletilmesi amacıyla; İşletmenin ihtiyacı olan, mal alımı, yapım işleri ve hizmet alımlarına ilişkin gerekli şartnameleri hazırlatmak.

4) ANKARAY İşletmesinin çalışması ile ilgili standartların takibini yapmak, işletme      faaliyet raporlarını değerlendirmek, serviste gerçekleşen işlere ait bilgilerin ve diğer servislerden gelen bilgileri değerlendirmek.

5) ANKARAY Raylı Sistemler İşletmesinde uygulanacak tren hareket programlarını düzenletmek.

6) ANKARAY Raylı Sistemler İşletmesinde verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin uygulanmasını sağlamak.

7) ANKARAY Raylı Sistemler İşletmesi ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve yolcuların bilgilendirilmesi çalışmalarını yürütmek.

8) ANKARAY Raylı Sistemler İşletmesinin Sistem ve çevre güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirleri alma, sürdürülebilir güvenlik prosedürlerini planlama ve uygulama kapsamında; Valilik ve Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan güvenlik tatbikatları ile İtfaiye-Sağlık birimleri koordinasyonunda yapılan yangın ve acil durum tatbikatlarını organize etmek ve İşletmelerle koordinasyonu sağlamak.

9) ANKARAY Raylı Sistemler İşletmesinin güvenlik sistemleri konularında teknolojik    gelişmeleri izlemek, ekonomik ve teknolojiye uygun olanını tespit etmek, güvenlik işlerini yapacak personelin ve görevlerinin belirlenmesini sağlamak, gelişmiş güvenlik sistemlerinin öğrenilmesi amacıyla personelin eğitimlere katılmasını sağlamak, araştırma yaparak konu ile ilgili literatürleri takip etmek.

10) ANKARAY Raylı Sistem İşletmesi sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerin değerlendirilerek, gerekiyor ise bunlara verilecek cevaplara esas çalışmanın yapılarak ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak.

11) Mevzuatlar çerçevesinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.