ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ DENETİM HİZMET ALIMI İŞİ

İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ DENETİM HİZMET ALIMI İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI Ücret Toplama Sistemi Denetim Hizmet Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Açık İhale Usulü (19. maddesi) ile ihale edilmiştir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İHALE BİRİMİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2019/519
İHALE USULÜ Açık İhale Usulü (19. maddesi)
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1- PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 545.000,00 TL

İHALEYİ ALAN PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının uhdesinde kalmıştır.
SÖZLEŞME TUTARI 545.000,00 TL
SÖZLEŞME TARİHİ 13.03.2019
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 18.03.2019
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad.No:5 A Blok Kat: 4 Yenimahalle / ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 0312 507 10 96
İDARE'NİN FAKSI 0312 507 13 92
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ nevzat.kaygusuz@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat:4 (İdare Encümen Salonu) Yenimahalle/ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 11.02.2019 14:00
YAKLAŞIK MALİYET 750.000,00 TL
İŞİN SÜRESİ - 1 İş Başlama: 18.03.2019 - İş Bitirme: 16.07.2019
İŞİN SÜRESİ - 2 120 Takvim Günü