ANKARA METRO İŞLETMESİ CSR ZELC TRENLERİNE AİT TREN TEKERLEĞİ SÜRTÜNME DEĞİŞTİRİCİSİ MAL ALIMI İŞİ

İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI ANKARA METRO İŞLETMESİ CSR ZELC TRENLERİNE AİT TREN TEKERLEĞİ SÜRTÜNME DEĞİŞTİRİCİSİ MAL ALIMI İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankara Metro İşletmesinde kullanılmak üzere 2000 Adet CSR ZELC Trenlerine Ait Tren Tekerleği Sürtünme Değiştiricisi Alımı İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Açık İhale usulü (19. maddesi) ile ihale edilmiştir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İHALE BİRİMİ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2017/72697
İHALE USULÜ Açık İhale usulü (19. madde)
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

Bülent ŞENOL - 115.600,00 TL
BDT Madencilik ve Tic. Ltd. Şti. Geçici teminatı eksik olduğundan teklifi değerlendirmeye alınmamıştır.- 128.000,00 TL

İHALEYİ ALAN Bülent ŞENOL
SÖZLEŞME TUTARI 115.600,00 TL
SÖZLEŞME TARİHİ 19.04.2017
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 20.04.2017
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:2 Yenimahalle/ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 0312 507 10 87
İDARE'NİN FAKSI 0312 507 13 30
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ ali.altuner@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:4 (İdare Encümen Salonu) Yenimahalle/ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 24.03.2017 15:00
YAKLAŞIK MALİYET 127.840,00 TL
İŞİN SÜRESİ - 1 İşe başlama tarihi : 20.04.2017 -İşin bitiş tarihi : 17.08.2017
İŞİN SÜRESİ - 2 120 Takvim Günü