TRUNK TELSİZ SİSTEMİ VE RÖLE İSTASYONLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İLE OKTH (ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HABERLEŞME) HİZMETİ

İHALE İLAN SONUÇ DETAYI
İHALE ADI TRUNK TELSİZ SİSTEMİ VE RÖLE İSTASYONLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İLE OKTH (ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HABERLEŞME) HİZMETİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içerisinde belediye hizmetlerinin daha hızlı yürütülebilmesi ve koordinasyonun devamlılığını sağlamak amacıyla Trunk Telsiz Sistemi ve Röle İstasyonlarının Periyodik Bakım ve Onarımı İle Okth (Ortak Kullanımlı Telsiz Haberleşme) Hizmeti
İHALE BİRİMİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2014/147616
İHALE USULÜ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde açık ihale usulü
TEKLİF EDİLEN BEDELLER

1-THS Telsiz Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği Limited Şirketi
643.955,50 TL
2-ASELNET Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi
614.089,75 TL
3-ASKOMNET Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi
682.977,00 TL
4-AS-İL Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi 685.875,00 TL

İHALEYİ ALAN ASELNET Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi
SÖZLEŞME TUTARI 614.089,75 TL (Altıyüzondörtbinseksendokuz TürkLirası Yetmişbeş Kuruş)
SÖZLEŞME TARİHİ 30.12.2014
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 01.01.2015
İDARE'NİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat: 1 Yenimahalle/ ANKARA
İDARE'NİN TELEFONU 312 507 12 21
İDARE'NİN FAKSI 312 507 16 04
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ zeynel.ozkan@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ www.ego.gov.tr
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILDIĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu - Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 Yenimahalle/ ANKARA
İHALENİN YAPILDIĞI TARİH 12.12.2014 10:30
YAKLAŞIK MALİYET 642.164,95 TL(Altıyüzkırkikibin TürkLirası)
İŞİN SÜRESİ - 1 2 (iki) Yıl
İŞİN SÜRESİ - 2