ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 83 02 - 306 83 03

 Faks

 

 

Misyonumuz

Modern şehir hayatının ihtiyaç duyduğu toplu taşıma gereksinimini, yüksek teknoloji çözümlerini kullanarak başkentin toplu taşıma konusundaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak.

Vizyonumuz

Yolcu memnuniyetine odaklı çevre ve insan sağlığını gözeterek, kentimizin toplu taşıma sistemini, toplu taşıma problemlerini çözümlemede lider konumuna getirmek; gelişen teknolojik imkânları kullanarak Ankara halkına kaliteli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektir.

Ankara halkının ortak çıkarlarını ve kamu yararını gözeten, Ankara’da akıllı ulaşım sistemleri ile ( akıllı durak, araç içi bilgilendirme ekranı, araç içi güvenlik kameraları, elektronik ücret toplama sistemi, ulaşım bilgi sistemi) planlı bir şekilde toplu taşımayı etkinleştirmek; rahat, güvenli ve ekonomik ulaşım modellerinin yanı sıra bu amacı destekleyecek biçimde caydırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 22

(1) Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde EGO Genel Müdürlüğüne ait tüm toplu taşıma araçlarında (otobüs, raylı ve kablolu sistemler) elektronik ücret toplama, akıllı durak sistemi, akıllı kart ve araç içi bilgilendirme, güzergâh, araç takip ve kamera sistemlerinin işletilmesini sağlamak, denetimini yapmak.

(2) Ücret Toplama Sistemine katılan tüm toplu taşıma unsurları arasında uyum ve tam otomasyonu sağlamak.

(3) UKOME kararları doğrultusunda belirlenen ücret ve transfer süresini elektronik ücret toplama sisteminde uygulamak.

(4) UKOME kararlan doğrultusunda belirlenen otobüs hat ve güzergahlarını ücret toplama sistemine işlemek.

(5) Elektronik ücret toplama sisteminin tam, eksiksiz ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak, denetlemek ve sistemden alınan raporların kontrolünü yapmak.

(6) İlgili sözleşme, protokol ve UKOME kararları doğrultusunda Raporal Sistemi üzerinden alınacak raporlara göre yüklenici ve diğer paydaşlara yapılması gereken ödemelere ilişkin mutabakatı hazırlamak ve bu mutabakata göre ödeme emirlerini düzenleyerek Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına göndermek.

(7) Toplu taşıma alanında dünyadaki ulaşım teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu alandaki iyi örnekleri üst yönetime raporlamak.

(8) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan işlerle. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

İdari Yapı

Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı beş ayrı Müdürlükten oluşmaktadır.
1. Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü
2. Donanım ve Onarım Şube Müdürlüğü
3. İdari İşler ve Satın Alma Şube Müdürlüğü
4. Finansal İşler Şube Müdürlüğü
5. Projeler Şube Müdürlüğü
 

 

 

 

geri