Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü

Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü

1) Kuruluşumuz Ücret Toplama Sisteminde çalışmakta olan programları denetlemek, ihtiyaç duyulan bilgisayar programlarını yazmak veya yazdırmak.

2) Kuruluşumuz Ücret Toplama Sisteminde ihtiyaç duyulan raporları yazmak veya yazdırmak ve ihtiyaç duyulan veri tabanı sorgularını yazmak ve çalıştırmak.

3) Elektronik Ücret Toplama Sisteminin sorunsuz yürütülmesi için yeni gelişmeler çerçevesinde önlemler almak.

4) Elektronik Ücret Toplama Sistemindeki veriler ile ilgili Ana Bilgi İşlem Merkezi’ne ulaştırılan bilgilerin değerlendirilmesini yapmak, değerlendirilen bilgileri uygulama birimlerine iletmek.

5) Belediyemiz hizmet sınırları dâhilinde bayi yapılanmalarının konum, sayı ve yapılan işlemlerin takibini yapmak. Vatandaşların; bayi, gişe ve kiosk cihazları hakkındaki şikâyetlerini denetleyip, değerlendirmek. Bayi, Gişe ve kiosk yükleme ve perakende satışlarını sistem üzerinden ve yerinde denetlemek.

6) 153, twitter, whatsapp v.b. uygulamalardan Başkanlığımızın görev tanımında olan konular hakkında gelen şikâyet, talep ve istekler üzerine gerekli kontrollerin yapılarak ilgili Müdürlüklere aktarımı yapmak, takibini sağlamak.