Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğü

Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğü

1) Kuruluş hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kurumsal yapının geliştirilmesi kapsamında gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve birimler nezdinde önerilerde bulunmak.

2) Vatandaş şikâyetlerinin yönetimi ile ilgili sistem geliştirmek.

3) Kurum kültürünün geliştirilmesi ile kurum içi halkla ilişkiler faaliyeti planlamak ve uygulamak.

4) Kuruluş hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler konusunda bilgi toplamak, anket, mülakat vb. yöntemlerle vatandaşların istek ve önerilerini almak, vatandaş şikâyetlerinin yönetimi ile ilgili sistem geliştirmek.

5) Kuruluş hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kurumsal gelişimin sağlanması kapsamında seminer, çalıştay, konferans vb. organizasyon düzenlemek ve Kuruluş ile ilgili yapılan kongre, seminer, panel vb. çalışmalara katılım sağlamak.

6) Kuruluş hizmetlerinin geliştirilebilmesi amacı ile eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve ilgili birimlere önerilerde bulunmak.

7) Vatandaşların 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanımına Dair Kanun, CİMER, Belediye Çağrı Merkezi Başkent 153, Kuruluş sosyal medya hesapları ve diğer kanallardan gelen istek, şikâyet ve önerilerinin değerlendirilerek ilgili birimlerce sonuçlandırılmasını sağlamak.

8) Başvuruların analizini gerçekleştirmek.

9) Daire Başkanı tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayıp sunmak, verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

geri