Basın Yayın Şube Müdürlüğü

Basın Yayın Şube Müdürlüğü

1) Müdürlükte görev yapan personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak, personel ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak.

2) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

3) Müdürlüğe ait görevlerin amacına uygun yürütülmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

4) Günlük olarak T.C. Resmi Gazete içeriği ve Anadolu Ajansı gündemini takip ederek Genel Müdürlük ve ilgili birim amirleriyle kurumsal mail yoluyla paylaşmak.

5) Kuruluşumuzun hakkında yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında çıkan haber, yorum ve eleştirileri takip etmek.

6) Kuruluşumuzca gerçekleştirilen faaliyetlerin fotoğraf ve videolarını çekilmesini sağlamak ve arşivlemek.

7) Kuruluşumuzun duyurularını basılı ve dijital ortamda yayınlanması için hazırlamak.

8) Kuruluşumuzun web sayfası ve sosyal medya için görselleri hazırlamak.

9) Kuruluşumuz ile ilgili basın haberlerinin takibini yaparak, web sayfamızdan ve sosyal medyadan yayınlamak.

10) Kuruluşumuzun web sitesi ve sosyal medya hesaplarını yönetmek.

11) Müdürlüğümüzün stratejik planını, faaliyet ve brifing raporlarını hazırlamak.

12) Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.
 

geri