Çevresel ve Sosyal Koruma Şube Müdürlüğü

Çevresel ve Sosyal Koruma Şube Müdürlüğü

1) Çevre koruma, doğa koruma, çalışma ile halk sağlığı ve güvenliği, trafik yönetimi, çalışma ve iş koşulları, arazi edinimi ve yeniden yerleşim, cinsiyet ve cinsiyete bağlı şiddet ve taciz, kültürel miras, paydaş katılımı ve şikayet mekanizmaları ile ilgili konularda ulusal mevzuata uygunluğu sağlamak.

2) Çevresel ve sosyal konularda sözleşme yönetimi ile izleme planını oluşturmak ve uygulamak.

3) Ulusal yasaların ve kredi sağlayıcının gerektirdiği izin ve onaylarla ilgili yasal bir sicil oluşturmak, düzenli olarak güncellemek ve faaliyetleri koordine etmek.

4) Kurumsal Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) ve projeye özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarını hazırlamak, günlük olarak uygulamak, izlemek ve düzenli güncellemek.

5) Kurum içi Çevresel ve Sosyal Eğitim Programının hazırlanmasını ve yürütülmesini koordine etmek.

6) İç paydaş katılımı ve bilgi tebliği, şikâyet yönetimi, sağlık ve güvenlik, insan kaynakları, toplum güvenliği ve arazi edinimi ile ilgili olarak diğer departmanlarla iletişim ve koordinasyonu sağlanmak.

7) Bir sera gazı envanteri oluşturmak, arşivlemek ve EGO'nun karbon ayak izini izlemek.

8) Düzenli çevresel sosyal ve çalışma denetimlerinin yapılmasını sağlamak.

9) Çevresel bir olay olması durumunda; çevre ve sosyal etkilerin araştırılması için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

10) Çevresel ve sosyal performansı hakkında üst yönetime periyodik olarak raporlama yapmak.

11) Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi Yönetimi çalışmalarını yürütmek.

12) Finansal ve Operasyonel İyileştirme Programı (FOPİP) çalışmalarını yürütmek.

13) Temel Performans Göstergeleri (TPG) Geliştirme ve Takibi çalışmalarını yürütmek.

14) Çevresel  ve Sosyal Eylem Planı (ESAP) çalışmalarını yürütmek.

15) EBRD Projesi kapsamında Danışman firmalar ile toplantılar gerçekleştirilerek ilgili raporlama dosyalarının oluşturulması çalışmalarını yürütmek.

16) Dilek Öneri İstek Kutuları Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı kapsamında iç şikâyet mekanizmasının oluşturulması adına Kuruluşumuz binasında ve yerleşkelerimizdeki Dilek Öneri ve İstek kutularının içindeki dilekçeleri toplayıp değerlendirmek.

17) EBRD kredisi kapsamında görevlendirilen danışman firmalar ile gerekli iletişim çalışmalarını çevresel ve sosyal konularda kurumun gelişimine katkı sağlayacak şekilde devam ettirmek.

18) AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) arasında imzalanan kredi sözleşmesi kapsamında AFD Ankara’da Ulaşım Sektöründe Toplumsal Cinsiyet konulu hibe desteği sağlayacak olup; hibe karşılığında Belediye Başkanlığımızdan poster tasarımlarının yer aldığı sergiler ve/veya diğer benzeri sanat performansları aracılığıyla ulaşım sektöründe kadın istihdamına yönelik iletişim kampanyalarının desteklenmesi, toplu taşımada tacize karşı bir iletişim kampanyasının oluşturulması ve uygulanması projesi çalışmalarını yürütmek.
 

geri