Finansal İşler ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Finansal İşler ve Raporlama Şube Müdürlüğü

1) Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü Üst Makamına Kuruluşumuzun gelirini, giderini, repo rakamlarını gösteren, analize dayalı günlük finansal raporları (Kasa Raporu) ve Banka Takip raporlarını hazırlamak.

2) Önceki yıllarla mukayeseli olarak, istatiksel bilgilerin ve grafiklerinde yer aldığı EGO Genel Müdürlüğü Mali Analiz Raporunu hazırlamak.

3) Genel Müdürlük Makamına ayrıntılı mali raporlar sunmak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden gelen yardım tutarları ve harcanması ile ilgili işlemler hakkında tablo hazırlamak.

4) Üçer aylık periyotlarla, İçişleri Bakanlığına E-belediye sistemi üzerinden Kuruluşumuzun Memur, Sözleşmeli Memur, BUGSAŞ (Hizmet Alımı) personel sayılarını ve personel giderlerini raporlamak.

5) Günlük olarak Kuruluşumuzun çalıştığı bankaların hesaplarının tüm para girişleri ve çıkışlarını muhasebeleştirmek, kontrol etmek, repo takibini yapmak.

6) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nın Başkanlığımıza gönderdiği, Kuruluşumuz personeline ait icra yazılarını, sendika ve lojman ödemelerini hazırlayıp, ilgili bankaya bildirmek ve muhasebeleştirmek.

7) Kuruluşumuzun dış borç ödemelerinde döviz alımı yapmak, bankalar arası para aktarımı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

8) Otobüs, Metro ve ANKARAY kart satışlarının ay sonlarında raporlanması ve gelir dağılımının yapılarak muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

9) Emekli olan ve nakil giden personele ödenen paraların geri iadesinin muhasebeleştirilmesi ve takibi ile ilgili işlemleri yapmak.

10) Banka Aylık Faiz Tablosunu, Aylık Teminat Mektupları Tablosunu, Gelirlerin Dolar Cinsinden Gelişimini İzleme Tablosunu, EGO Firma Borçları Tablosunu hazırlamak.

11) EBRD Otobüs Kredisi İzleme Raporunu ve Bütçe Gerçekleşme ve Tahminleri Tablosunu hazırlamak.

12) Hazine ve Maliye Bakanlığına olan kuruluş borçlarının takibini yapmak.

13) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin günlük devam izlenimlerini takip etmek.

14) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

geri