Gelir Şube Müdürlüğü

Gelir Şube Müdürlüğü

1) Gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici önlemler hakkında araştırmalar yapmak.

2) Elektronik ücret toplama sistemi ile günlük toplanan gelirlerin takibini yapmak.

3) Elektronik ücret toplama sisteminin gelirlerle ilgili kurum ve firma paylarının yapılan sözleşme kapsamında kontrollerini yapmak.

4) Ücret toplama sistemine dahil bayilerin banka hesaplarını izlemek.

5) Bayiler tarafından kuruluş hesabına yatırılan ancak POS cihazına düşmeyen tutarların bayilere iadesini yapmak.

6) İlgili sözleşme, protokol ve UKOME kararları doğrultusunda Raporal Sistemi üzerinden Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen mutabakat, hak ediş ve ekli belgeleri doğrultusunda Özel Toplu Taşıma Araçları, Özel Halk Otobüsleri ve Başkentray’a gerekli ödemeleri yapmak.

7) Elektronik ücret toplama sistemine dahil olan resmi kurumlar ve özel şirketler tarafından banka hesabımıza yatan Ankarakart dolum bedelleri ve bunlara ait dekontların kontrollerini yapmak, faturalarını düzenlemek.

8) Kuruluş gelirlerine ilişkin istatistiki bilgileri tutmak ve bu bilgilerin raporlamasını yapmak.

9) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin günlük devam izlenimlerini takip etmek.

10) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

geri