TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

  Teftiş Kurulu Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 11 49

 Faks

 (0312) 507 16 69

 

A-MİSYON VE VİZYON

Misyon: Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftişini yapmak; Genel Müdürlüğün amaçlarını gerçekleştirmesine ve mevzuata uygun çalışmasına katkı sağlamak amacı ile inceleme ve araştırmalarda bulunmak. 

 

Vizyon: Etkin, ekonomik ve verimli işleyiş için rehberlik yapan Başkanlık olmak.

 

İlke ve Değerler: 

1- Dürüstlük,
2- Tarafsızlık ve objektiflik,
3- Meslek ilkelerine ve mevzuata bağlı kalmak,
4- Özgüven ve otokontrol,
5- Yetkinlik,
6- Verilen görevleri tarafsız ve bağımsız olarak yapmak. 
7- Bilgi ve belgelerin gizliliğine önem vermek,
8- Kişisel kaliteye önem vermek, gelişim ve yeniliğe açık olmak,

 

 

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

16/12/1942 tarihli ve 4325 sayılı Kanun’un kabulü ile Kuruluşun yasal statüsü belirlenmiş ve ismi "Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi" olarak tescil edilmiştir. EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, tüzel kişiliğe haiz ve özel bütçesi olan müstakil bir Genel Müdürlüktür. 

EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği 19/08/2008 tarihli ve 26972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yapılan iş ve işlemler bu yönetmeliğe göre yürütülmektedir.

(1) Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Genel Müdürlük teşkilatı ile Genel Müdürlüğe bağlı kuruluş ve ortaklıkların her türlü faaliyetleri ile ilgili teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, 
b) Genel Müdürlüğün amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacı ile öneriler hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

 

 

 

geri