HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

  Hukuk Müşavirliği

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 83 52 - 306 83 53

 Faks

 

 

VİZYONU:  Hukuki anlaşmazlıkların çözümünde ışık olmak.

 

MİSYONU: EGO Genel Müdürlüğüne açılan davaları ve EGO Genel Müdürlüğü’nün açtığı davaları, elinde olan bilgi ve belgeleri, adalet duygusu içerisinde, kurum çıkarlarını gözeterek kazanmaya çalışmak

 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1) Kuruluşun çalışma alanına giren ve makam onayı alınmak suretiyle Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen konuları hukuki yönden inceleyerek, Genel Müdür ve ilgili birimlere idari işlem mahiyeti taşımayacak ve uygulamaya yön gösterecek şekilde görüş bildirmek.
2) Her türlü kurum, kuruluş ve kişilere karşı Genel Müdür adına vekâleten kuruluşun hak ve menfaatlerini davacı veya davalı olarak savunmak, kuruluşu yasal olarak temsil etmek, bu amaçla her türlü dava, icra ve yazışmaları takip etmek.
3) Kuruluşla ilgili mevzuatı düzenli şekilde takip ederek gerekli hallerde değişiklik önerilerinde bulunmak.
4) İşlem ve dava dosyaları ile bağlantısı olan ve ayrıca hukuki ihtilaf olan konularda yargı organları, vergi ve icra daireleri ile noterler tarafından yapılacak tebliğleri kuruluş adına kabul ederek cevaplarını hazırlamak veya hukuksal gereklerinin yerine getirilmesi için ilgili birimlere bildirimde bulunmak.
 

 

DEĞERLERİ:

 • Adalet
 • Saygı ve Hoşgörü 
 • Eşitlik
 • Gizlilik
 • Tarafsızlık
 • Hukukun Üstünlüğü
 • Hukuka saygı

 

İLKELERİ: 

 • Birimimiz kişi, kurum ve kuruluş gözetmeksizin adil karar verir.
 • Birimimizde saygı ve hoşgörü esastır.
 • Hizmette herkes eşittir.
 • Gerekli durumlarda gizlilik sağlanır.
 • Tarafsızlıktan asla ödün verilmez.
 • Hukukun üstünlüğü esastır.
 • Anlaşmazlıkların çözümünde hukuka saygı duyulur.

 

ÇALIŞMALARI: 
-  Adli ve idari davalar ile icra takiplerini takip eder ve sonuçlandırır.
-  Kuruluşumuzun diğer birimlerine görüş bildirir.
-  Birim personeli arasında iş ve görev dağılımı yapar ve koordinasyonu
   sağlar.

 

İDARİ YAPI

Hukuk Müşavirliği, kendi içerisinde bir Müdürlükten oluşmaktadır;

 

 

 

 

 

geri