GENEL MÜDÜR GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Müdür İdare Encümeni’nin Başkanı ve yüksek yönetici kademesinin başı olarak yasaların verdiği görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. Genel Müdürlüğü, idari ve adli yargı organları ile üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ya da ettirir.

 

EGO Genel Müdürü’nün Yetkileri :

1) İdare Encümeninin başkanı ve üst yönetici olarak kanunların verdiği görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.
2) Kuruluşu idari ve adli yargı organları ile üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ya da ettirir. 
3) Yıllık bütçelerde öngörülen temsil, tören ve ağırlama giderlerinin kullanılışına ilişkin düzenlemeyi sağlar.
4) Kuruluşa ve kuruluş çalışanlarına ilişkin denetim, inceleme ve soruşturma onayını verir.
5)  Yetkilerinin bir kısmını genel hükümler uyarınca devredebilir ve geri alabilir.
6) Yokluğunda kendisine kimin vekâlet edeceğini önererek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının onayına sunar.
7) Görev ve yetkilerinin kullanılmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına karşı
 sorumludur.

 

Etiketler: EGO Genel Müdürü