Etik İlkeler

 • 1. Halka hizmet bilinci
 • 2. Hizmet standartlarına uyma
 • 3. Amaç ve misyona bağlılık
 • 4. Dürüstlük ve tarafsızlık
 • 5. Saygınlık ve güven
 • 6. Nezaket ve saygı
 • 7. Yetkili makamlara bildirim
 • 8. Çıkar çatışmasından kaçınma
 • 9. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • 10 .Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • 11. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • 12. Savurganlıktan kaçınma
 • 13. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • 14. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • 15. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • 16. Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • 17. Mal bildiriminde bulunma

Etik Komisyonu

Etiketler: Etik ilkeler