ETİK KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

Kuruluşumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Kuruluşumuz bünyesinde Genel Müdürlük Makamının 18.05.2005 tarihli Onay’ı ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

BAŞKAN

Serkan ÇOL

Teftiş Kurulu Başkanı

Tel        : 0312 507 11 49
Faks     : 0312 507 11 97
ÜYE

Hatice KÖSE

1. Hukuk Müşaviri

Tel        : 0312 507 11 24
Faks     : 0312 507 13 45
ÜYE

Ali Osman DİKBAŞ

Şube Müdürü

Tel        : 0312 507 11 33

Etik Komisyonu