KURULUŞUMUZ MİSYON ve VİZYON

MİSYONUMUZ

Kuruluşumuzca Yürütülen Ulaşım Hizmetlerini En Güvenilir, En Hızlı, En Ekonomik, En Rahat, En Çok Memnuniyet Verecek Şekilde Sunmak.
 

 

VİZYONUMUZ

Ankaralıları Huzur Ve Güven İçinde Hayata Taşıyan Kurum Olmak.
 

1. EGO’nun Misyon - Vizyon Tanımı ve Yorumu

 • EGO Ankara kentine ulaşım hizmeti vermektedir.
 • EGO ulaşım hizmetini zamanında verir, dakiktir.
 • EGO Ankaralıların rahat ve konforlu seyahat etmeleri için gerekli önlemleri alır. Araç alımında bu öncelikleri gözetir.
 • Engelli vatandaşların araçlara iniş ve binişlerde rahat etmeleri için araçlarda gerekli teknik aksamın konulmasına dikkat eder.
 • EGO ulaşım hizmetleri ekonomiktir. Maliyetler ve vatandaşın ödeme güçlüğü dikkate alınarak ücret tarifesi uygulanır.
 • Yolcuların çok önemli bir bölümü, (Öğretmenler, öğrenciler, yaşlılar, gaziler, dul ve yetimler v.b.) değişik indirim oranlarıyla desteklenmektedir.
 • Otobüs ve Raylı Sistem hatlarında seyahat eden yolcuların biletlerinin ortak kullanımını, uyumunu ve bütünleşmesini gözetmektedir.
 • Trafik işaretleme ve sinyalizasyon hizmetlerini en üst seviyede sunarak güvenli seyahat edilmesini sağlar.
 • EGO, kendi sunduğu otobüs hizmetlerinin yanı sıra özel sektör taşımacılığına da imkân vererek maliyetlerin düşürülmesi için çaba gösterir.
 • EGO’nun, çevre bilinci, doğaya ve insan sağlığına saygı çerçevesinde doğalgazlı otobüs kullanımı öncelikleri arasındadır.
 • EGO çalışanları hizmetlerini kurum kültürü ile belirlenen misyon ve vizyona uygun olarak yürütür.
 • Ulaşım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ile hizmet sunumunda görev alan EGO personelinin, hizmet ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi öncelikler arasındadır.
 • Kurum hizmetlerinde, en az maliyetle en çok hizmeti sunmak önemlidir. Kaynakların en verimli şekilde sarf edilmesi ve her bir kuruşun amacına yönelik harcanması, israfın önlenmesi önceliklerimizdendir.

 

2. EGO’nun İlke ve Değerleri

 • Hukuka Uygunluk
 • Şeffaflık
 • Güven
 • Tarafsızlık ve Eşitlik
 • Adalet
 • Gelişim ve Yenilenme
 • Liderlik
 • Katılımcılık
 • İşbirliği ve Koordinasyon
 • Kurumsal Kimlik Bilinci
 • Çevrecilik

 

EGO ‘nun İlke ve Değerlerinin Yorumu

 • 1. Hukuka Uygunluk
  Kurumun hizmet sunumunda, yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın eksiksiz olarak uygulanmasına gerekli özen ve dikkat gösterilir.
 • 2. Şeffaflık
  Kurumumuz gerek hizmetlerin sunumunda gerekse idari ve mali işlemlerinde ilgili kanun ve yönetmeliklere göre resmi ve özel denetime açıktır. Bilgi edinme kanununda belirtilen tüm iş ve işlemler kamuya açıktır.
 • 3. Güven
  EGO Ulaşım hizmetlerinin sunumu esnasında, yolcularını güven içerisinde taşımak, yol ve araç güvenliği sağlamak, şikayet ve başvurularda doğru ve güvenilir bilgiler vermeyi ilke edinmiştir.
 • 4. Tarafsızlık ve Eşitlik
  EGO, Anayasamızda belirlenen esaslara uygun olarak ulaşım hizmeti sunumunda ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden her kişi ve kuruma eşit mesafede, kişi hak ve özgürlüklerini gözeterek hizmetlerini gerçekleştirir.
 • 5. Adalet
  Kurum hizmetlerinin sunumu esnasında, her kişi, kurum ve bölgenin eşit oranda hizmet alması için gerekli çaba gösterilir.
 • 6. Gelişim ve Yenilenme
  Kurumumuz hızla gelişen teknolojik imkanların, uygulanması amacıyla öngörülen yeniliklerin kurumda tesisi için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına ile araç gereç parkının yenilenmesi, bilgisayar teknolojileri ve otomasyon uygulamalarına destek verir.
 • 7. Liderlik
  Ankara kentinde ulaşım konusunda uygulayıcı ve denetleyici tek kurum olan EGO lider bir pozisyonda ulaşıma şekil vermektedir. Ülkenin başkentinde olması nedeniyle diğer il ve ilçe belediyelerine örnek teşkil eder. Bilgi ve tecrübesiyle diğer yerel yönetim birimlerine önderlik yapar. Ankara’nın kent tarihinde de birçok uygulamanın ilk defa yapıldığı (Havagazı, Troleybüs, Doğalgazlı otobüsler. v.b) yer olarak anılır.
 • 8. Katılımcılık
  Hizmetlerin sunumunda, temas edilen kişi ve kurumlar ile personelin görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır.
 • 9. İşbirliği ve Koordinasyon
  Ankara’daki toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli ve istenen düzeyde olabilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği ve koordinasyona gereken özeni gösterir.
 • 10. Kurumsal Kimlik
  Bilinci Neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir kurum olan EGO’da çalışan her bir personelin çalıştığı kurumun sunduğu hizmetlerdeki katkısının, kurumsal kimlik bilincinin artmasıyla da orantılı olacağını dikkate almaktadır.
 • 11. Çevrecilik
  Ulaşım hizmetlerinde doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntemleri benimsemek, buna göre araç ve gereç temini önemlidir.