Kararlar ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Kararlar ve Eğitim Şube Müdürlüğü

1) Kuruluşumuz birimlerinden gelen Genel Müdürlük Olur’unu içeren önerilerden İdare Encümeni gündemini oluşturarak gündemi İdare Encümeni Başkanı ve üyelerine göndermek ve Encümen raportörlük görevini yürütmek.

2) İdare Encümeninde görüşülen ve karara bağlanan önerilerin kararlarını yazmak, imza aşamasını tamamlamak, imza aşaması sonuçlanan Encümen kararlarını yürütücü birimlere göndermek.

3) Encümende karara bağlanıp Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken İdare Encümeni Kararlarını Başkanlık Makamından Olur alarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek.

4) İdare Encümeninde karara bağlanan ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda görüşülmesi gereken kararları Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına göndermek.

5) UKOME’de ve Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanan Kuruluşumuzu ilgilendiren kararların yürütücü birimlere gönderilmesini sağlamak.    

6) Çalışanların işleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, işe ait becerilerinin yetkinleştirilmesi, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi ve hizmette verim ve etkinlik sağlanması amacıyla Kuruluşumuzda görev yapan personel için hizmet içi eğitimler, kurslar ve seminerler düzenlemek.                      

7) Planlanan eğitimleri gerçekleştirmek üzere eğitmen temini, eğitimin zamanı ve yerinin tespiti ile materyallerinin hazırlanması için gerekli resmi yazışmaları yapmak.

8) Yapılan eğitimlerin beklentileri karşılayıp karşılamadığı ve geleceğe yönelik eğitimlere ışık tutması amacıyla çalışanlara yönelik anketler düzenleyerek hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını ölçmek ve değerlendirmek.

9) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na tabii olarak Meslek Liselerinde okuyan ve meslek eğitimini Kuruluşumuzda yapmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerin bölümlerine göre uygun olanların kabulünü yapmak, gerekli evraklarını düzenlemek ve mesleki eğitimlerini yapacağı birimlere göndermek.

10) Üniversite ve meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilere, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden Kuruluşumuzda uygun alanlar için belirlenen kontenjanlar dahilinde teklif göndermek suretiyle yaz dönemi stajlarını yaptırmak, staj evraklarını düzenlemek.

11)  Üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencilerinin talepleri doğrultusunda bölümlerinin uygun olması halinde eğitim-öğretim yılı içerisinde işyeri uygulama eğitimlerinin yaptırılmasını sağlamak.

12) Meslek eğitimi ve staj yapacak öğrencilerin, staj ve meslek eğitimlerine başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesini ve sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlamak.

13) Ulusal ve dini bayramlar ile genel tatillerle ilgili Genelgeleri hazırlamak.

14) Asil devlet memurluğuna atanan personelin adaylığının kaldırılmasıyla ilgili eğitimleri düzenlemek.

15) Başkanlığa bağlı diğer şube müdürlükleri ile iş birliği yapmak.

16) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.