Bütçe Şube Müdürlüğü

Bütçe Şube Müdürlüğü

1) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçelerini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.

2) Ödenek aktarma taleplerini mevzuata uygun olarak yerine getirmek, muhasebeleştirmesini sağlamak.

3) Yıl sonu bütçe ödeneklerinin iptal işlemlerini gerçekleştirmek.

4) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabını muhasebe yetkilisi ile koordineli olarak hazırlamak.

5) Performans programı ve bütçe hazırlıkları koordinasyonu sağlamak.

6) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.

7) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliği’nde belirlenen bütçe cetvellerini hazırlamak.

8) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim bütçelerini kontrol edip, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra başkanlığa, encümene ve meclise sunmak.

9) Kuruluş hizmetlerinin ücret tarifeleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

10) Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent 153’den gelen her türlü istek ve şikayetlere yasal süresi içerisinde cevap vermek.

11) TÜİK’in Kuruluşumuzdan istemiş olduğu veri girişlerini TÜİK sistemine girmek.

12) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin günlük devam izlenimlerini takip etmek.

13) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

geri