Veri İletişim Şube Müdürlüğü

Veri İletişim Şube Müdürlüğü

1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında kullanılan sunucuların ve bilgisayar ağının çalıştırılması, bakımı, planlanması ve denetlenmesini yapmak.

2) Sunucuların lisanslarının güncel olması için gerekli sözleşmeler ve alımların yapılıp yapılmadığını takip etmek.

3) Sistem ve veri tabanı güvenliği için altyapıda iyileştirme çalışmalarını yapmak.

4) e-devlet çalışmaları kapsamında bilgilerin paylaşımı için kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler çerçevesinde çalışmalar yapmak.

5) Sistem yöneticisinin görevlerini yerine getirmek ve rutin kontrollerini sağlamak.

6) Veri tabanı yöneticisinin görevlerini yerine getirmek ve rutin kontrolleri sağlamak.

7) Bilgisayar ağına bağlı çalışan yakın (LAN) ve uzak (WAN) bilgisayar kullanıcılarının sunuculara bağlanmalarını sağlamak.

8) EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki yerel (LAN) ve uzak (WAN) ağların kontrolünü yapmak.

9) İnternet erişimi için gerekli anlaşma ve altyapı çalışmalarını yapmak.

10) Servis sağlayıcılar ile kuruluşumuz arasında oluşacak haberleşme hatlarına bağlı geniş bilgisayar ağlarının (WAN) tesisini yapmak.

11) Yeni çalışma alanlarının EGO ağına dahil edilmesini sağlamak.

12) Bilgisayar ağı içinde kullanılan cihazların kurulumlarını yapmak.

13) Bilgisayar ağı kablolarının çektirilmesi, standart kablo kullanımı ve gerektiğinde özel uzunlukta kablo yapmak ve yaptırmak.

14) Bilgisayar ağı ve bilgisayar ağ prizi arızalarının onarımını yapmak.

15) Yeni çalışma alanlarını bilgisayar ağına dâhil etmek.

16) Uzak bilgisayar kullanıcıları ile irtibat kurarak kullanmış oldukları ağ cihazları üzerinden en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak.

17) Uzak noktalardaki haberleşme hatlarına hizmet veren servis sağlayıcı ile iletişim kurarak en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

18) Birime ait işleri iş programına uygun olarak yürütmek ve sistem ile veri tabanı arasındaki koordinasyonu sağlamak.

19) Kuruluş bünyesinde iş yükü analizi yaparak sistem ihtiyaçlarını belirlemek.

20) Gelecekte ihtiyaç duyulacak iş ve işlemler için plan yapmak ve altyapı oluşturmak.

21) Bu planlar için şartname hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmak.

22) Diğer birimlerle koordinasyon içinde çalışarak verimliliği sağlamak.

23) Başkanlık bünyesinde bulunan sistemlerin iç ve dış ataklara karşı korunması için tedbir almak.

24) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin yürüttüğü işlerin planlamasını yapmak.

25) Müdürlüğe bağlı personelin iş dağılımını yapmak ve denetlemek.

26) Müdürlüğünü ilgilendiren konularda görüş bildirmek, gerektiğinde toplantılara katılmak.

27) Kurs ve eğitimlere katılarak gelişen teknolojinin takibini yapmak.

28) Stajyer öğrencilere işbaşında eğitim verilmesini sağlamak.

29) Müdürlüğe ait performans programını, analitik bütçe programını ve faaliyet raporlarını düzenlemek.

30) Müdürlük ile ilgili yazışmaları takip etmek.

31) Müdürlük ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak.

32) Bilgi İşlem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.
 

geri