BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Veri İletişim Şube Müdürlüğü

Veri İletişim Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Sistem odasında bulunan sunucuların (server’ların) verimli ve sağlıklı çalışması için oda ısısını (klima), elektrik altyapısını (kesintisiz güç kaynağını) sürekli kontrol edip tedbirler alır.
  • Günlük arşiv alıp kartuş ve disk ortamında saklar, sistemi sürekli takip eder.
  • Müdürlüğümüz, Bilgi İşlem Sistemlerini destekleyici veri nakleden ağları, planlar, tasarlar ve kurulumunu gerçekleştirir.
  • Planlanmış ağların kullanımını inceler, yeterli kapasite ve yeteneğin sağlanması için gerekli aktif ve pasif cihazlar konusunda yönetime, geliştirme ve değiştirme konularında öneriler götürür.
  • Halen aktif olan Kuruluşumuz Network yapısı içinde yapılandırılmış olan LAN ve WAN (yakın ve uzak) uç kullanıcılarına ağ iletişim kurulumu, yönetim ve bakım hizmetini verir. LAN ve WAN yapısında ağ kullanım ve verilen hizmeti denetler, olası iletişim sorunlarının iyileştirilmesi için gereğinde düzeltmeler ve düzenlemeler yapar.
  • İşletimsistemleriveprogramlarısistemegerektiğindegeriyüklerveilgililisanslarısaklar.
  • Sistemin çalışması süreklilik arz ettiğinden, mesai saatleri dışında, hafta sonları ve bayramlarda açık tutulmasını sağlar.
  • Veritabanını yönetir, yedeğini alır, saklar, sistemi sürekli takip eder.

geri