Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

1) EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde birimlerden gelen talepler değerlendirilerek, birimler ile birlikte analiz ve gereksinimler belirlendikten sonra yazılım geliştirmesi yapmak.

2) EGO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimlerin ilan ve duyurularını Kuruluş web sitesinde yayınlamak.

3) e-devlet çalışmaları kapsamında bilgilerin paylaşımı için kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler çerçevesinde çalışmalar yapmak.

4) Başkanlık tarafından yürütülen uygulamalarda son kullanıcıların karşılaştıkları sorunları, tespit ederek giderilmesini sağlamak.

5) Yazılımı gerçekleştirilen her proje ile ilgili olarak yapılan programları dokümante etmek ve istenen niteliklerde program geliştirmek.

6) Proje ile ilgili olarak yazılacak programların kütük ve dizin yapılarını belirlemek.

7) Uygulama projelerinde değerlendirilecek bilgilerin toplanması, işletilmesi ve kontrol edilmesi yöntemlerini belirlemek.

8) Kurum bilişim hizmetleri ile ilgili olarak geliştirilecek projeler için yapılan çözümleme ve tasarım çalışmalarını kodlama evresine geçmeden önce ilgili birimlerle istişare etmek ve sunulan önerileri rapor haline getirip, ortak imzaya alarak kod aşamasına geçmek.

9) Çözümleme ve tasarımı yapılmış projelerin yazılım işlemlerini yürüterek verileri dijital ortamda tutmak, uygulamak ve raporlamak.

10) Yazılımları gerçekleştirilmiş olan projeleri bir bütün olarak denemek ve diğer projelerle ilişkilendirmek.

11) Yöneticiler veya son kullanıcılar ile gerekli görüşmeleri yaparak uygulamalarda karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunların giderilmesini sağlamak amacı ile bağlı bulunduğu birime tanıtım yapmak, eğitim vermek ve destek olmak.

12) Yazılımı geliştirilen projelerin uygulamaya geçirilmesinden sonra Birimlerin ihtiyacına göre rapor şablonlarını oluşturmak.

13) Program kodlanmasında kullanılan diller ve yeni programlama dilleri konusundaki gelişmeleri takip etmek.

14) EBYS ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

15) Web sitesinin yazılım güvenliğini sağlamak.

16) Kuruluşumuzun Bilgisayar donanımın ihtiyacı karşılayıp karşılayamadığına dair raporları hazırlamak.

17) Bilgisayar sistemi ile ilgili donanım problemlerine destek vermek.

18) Kuruluşumuz birimlerindeki bilgisayarların koruyucu bakım desteklerini yapmak.

19) Bilgisayar ve çevre ünitelerinde meydana gelecek bir arızaların tespiti ve gerekirse bakımını yapmak.

20) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin yürüttüğü işlerin planlamasını yapmak.

21) Müdürlüğe bağlı personelin iş dağılımını yapmak ve denetlemek.

22) Müdürlüğünü ilgilendiren konularda görüş bildirmek, gerektiğinde toplantılara katılmak.

23) Kurs ve eğitimlere katılarak gelişen teknolojinin takibini yapmak.

24) Stajyer öğrencilere işbaşında eğitim verilmesini sağlamak.

25) Müdürlüğe ait performans programını, analitik bütçe programını ve faaliyet raporlarını düzenlemek.

26) Müdürlük ile ilgili yazışmaları takip etmek.

27) Müdürlük ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak.

28) Bilgi İşlem Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.
 

geri