BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Bilgi İşlem Müdürlüğü, EGO Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu yazılımları hazırlar, hazırlattırır ve uygular.
  • Birimlerden gelen yazılım taleplerini değerlendirir, ilgili birimlerle birlikte analiz ve tasarım çalışması yapar. Yapılan analiz ve tasarım çalışması sonucu programa dönüştürülerek kodlama işlemini tamamlar ve ilgili birimlerle testi yapılarak onaylandıktan sonra devreye alır.
  • Personel, Sağlık, Hukuk, Teftiş, Destek Hizmetleri, Analitik Bütçe ve Taşınır Mal, Harcama Yönetimi, Genel Evrak, Çağrı Merkezi Uygulaması, Randevu Takip Uygulaması, Destek Masaları Uygulamaları, Ulaşım, Teftiş ve Otobüs hizmetleri ile ilgili yazılımlar üretir.
  • Kurum bünyesinde iş yükü analizi yaparak sistemin ihtiyaçlarını belirler ve teknolojiyi yakından takip eder ve bu yönde şartnameler hazırlar.
  • Kurumsal Web sayfasının içeriğinin güncel tutulmasını sağlar, Web Hizmetleri Servisi’nin çalışmasını takip eder,
  • Web sitemizin bize sağlayacağı faydayı ölçmek için analiz yapar ve nasıl daha çok fayda sağlanabileceği konusunda strateji geliştirir, plan yapar.
  • Web Sayfasının görsel ve işlevsel yüzünün yenilenmesi gerektiğinde çalışmaları başlatıp, web sitesinden beklenen kurumsal imajın en iyi düzeyde iyileştirilmesini sağlar,
  • Web sayfasına, vatandaşın Kuruluşumuza gelmeden uğrayabileceği bir danışma merkezi hüviyeti kazandırılabilme çalışmalarını yürütür.

geri