M5 Kızılay-Dikmen Hattı

M5 KIZILAY-DİKMEN HATTI

  • Hat Uzunluğu: 15,25 km

  • İstasyon Sayısı: 11

  • Yüklenici Firma: Tümaş-TPF Ortaklığı

  • Sözleşme Bedeli: 30.800.000 TL

Ulaşım Ana Planında yer alan bu hattın «Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri» işi ihalesi için;

1) Ön yeterlilik değerlendirmesine yönelik teklifler 10.06.2022 tarihinde alındı. (10 firma katıldı)

2) Yapılan değerlendirme sonucunda kısa listeye kalan firmalar (6 firma) 10.07.2022 tarihinde teknik ve mali dosyalarını verdiler.

3) Yapılan inceleme sonrası teknik değerlendirme 24.08.2022 tarihinde tamamlandı.

4) 02.09.2022 tarihinde firmaların mali teklifleri açılmış olup ihale sonucu TÜMAŞ-TPF Ortaklığı ile sözleşme imzalanarak, 18.10 2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

5) Yapılan etütlerde, Füniküler hattının fizibil çıkmaması nedeniyle bu hat iptal edildi. Kapsamdan çıkan kısmın yerine metro hattı Oran yönüne doğru 1,3 km ve 1 istasyon daha uzatıldı. Ayrıca devam güzergahı TRT yönüne doğru 2,6 km hat ve 2 istasyonun daha ön projeleri çalışılmaktadır.

6) İşin bitiminde projeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Onayına sunulacaktır.

  • Sözleşme Tarihi: 05.10.2022
  • Yer Teslimi: 18.10.2022
  • Bitiş Tarihi: 17.05.2024

 

geri