M5 Kızılay-Dikmen Hattı

M5 KIZILAY-DİKMEN HATTI

  • Hat Uzunluğu: 13 km

  • İstasyon Sayısı: 10

  • Yüklenici Firma: Tümaş-TPF Ortaklığı

  • İşin Süresi: 12 ay

  • Sözleşme Bedeli: 30.800.000 TL

Ulaşım Ana Planında yer alan bu hattın «Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri» işi ihalesi için;

1) Ön yeterlilik değerlendirmesine yönelik teklifler 10.06.2022 tarihinde alındı. (10 firma katıldı)

2) Yapılan değerlendirme sonucunda kısa listeye kalan firmalar (6 firma) 10.07.2022 tarihinde teknik ve mali dosyalarını verdiler.

3) Yapılan inceleme sonrası teknik değerlendirme 24.08.2022 tarihinde tamamlandı.

4) 02.09.2022 tarihinde firmaların mali teklifleri açılmış olup ihale sonucu TÜMAŞ-TPF Ortaklığı ile sözleşme imzalanarak, 18.10 2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

 

geri