M2 Hattının Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Raylı Sistem Uzatma Hatları

 M2 HATTININ KORU-YAŞAMKENT VE KORU-BAĞLICA RAYLI SİSTEM UZATMA HATLARI

  • Hat Uzunluğu: 9,36 km
  • İstasyon Sayısı: 5
  • Yüklenici Firma: ARUP
  • Sözleşme Bedeli: 11.200.000-TL

Kızılay-Çayyolu Metro Hattının (M2) son istasyonu olan Koru İstasyonu’ndan sonra Yaşamkent ve Bağlıca yönlerine doğru uzatılması, konusunda çalışmalar yapılmıştır. Ulaşım Ana Planında yer alan bu uzatma hatlarının «Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri» işi ihalesi için;

1) Ön yeterlilik değerlendirmesine yönelik teklifler 08.06.2022 tarihinde alındı. (10 firma katıldı)

2) Yapılan değerlendirme sonucunda kısa listeye kalan firmalar (6 firma) 08.07.2022 tarihinde teknik ve mali dosyalarını verdiler.

3) Yapılan inceleme sonrası teknik değerlendirme 24.08.2022 tarihinde tamamlandı.

4) 02.09.2022 tarihinde firmaların mali teklifleri açılmış olup ihale sonucu ARUP Firması ile sözleşme imzalanarak 12.10.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

5) Yapılan etütlerde, seçilen güzergahın değişmesi nedeniyle hat boyu 1,91 km uzayarak 9,36 km olmuştur. Projeler 22.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup Projelerin Onayı için 22.02.2024 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

  • Sözleşme Tarihi: 29.09.2022
  • Yer Teslimi: 12.10.2022
  • Bitiş Tarihi: 23.02.2024

geri