EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ EDİNME FORMU

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme ve Halkla İlişkiler Şefliği kurulmuştur. 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

 

 

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı

Adres : Emniyet Mah. Hipodrom Cad.No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA

Danışma Telefonları

 Otobüs Hatları ve Güzergahlar Hakkında :

507 17 86

 Araç Kiralama Hakkında :

507 14 81

 Güzergah İzin Belgeleri Hakkında :

507 12 10

 Yaşlı Kartı ve Bandrolleri Hakkında :

507 14 85

 Öğrenci Bandrolleri Hakkında :

507 14 85

 Öğretmen ve Kamu Kartları Hakkında :

507 15 67

 Kamu Seyahat Kartı ve Bandrolü Hakkında :

507 15 67

 Bilgi Edinme Başvurusu Hakkında :

507 15 68 - 69

507 15 52 (Faks)