OTOBÜS İŞLETME - 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

4. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü

Bölgemiz Altındağ İlçesi sınırları içerisinde olup; batısında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve tarihi Akköprü, kuzeyinde Ankara çayı, doğu ve güneyinden ise Altındağ Belediyesi Fen İşleri kampüsüyle çevrelenmiştir.

 

Müdürlük olarak; Ankara ili, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Yenimahalle İlçelerine bağlı Aktepe, Uyanış, Subayevleri, Altınpark, Güneşevler, Solfasol, Baraj ve Hasköy semtleri ile Varlık, İskitler, Vakıf, Kutuören, Güzelyurt, İkipınar, Sirkeli, Abadan, Karacaören, Karaköy, Güzelhisar, Altınova, Doğanoluk ve Çınar Mahallelerine hizmet vererek buralarda yaşayan vatandaşlarımızın başta Ulus ve Kızılay olmak üzere, Çankaya, AŞTİ, Beşevler gibi merkezi semtlere ulaşımlarını sağlayacak şekilde hizmet verilmektedir.

Müdürlüğümüzde İdari ve Yazı İşleri Şefliği, Garaj Şefliği ile Hareket Şefliği olmak üzere 3 Şeflik bulunmaktadır.

  • İdari ve Yazı İşleri Şefliği; dışarıdan gelen evrakların dosyalanması ve yazışmaların yapılması, araçların fenni muayenelerinin yaptırılması, araç sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, Personel Özlük İşleri ve benzeri görevleri yürütmektedir.
  • Garaj Şefliği; araçların bir sonraki güne servise hazır hale getirilmesi için araçların iç ve dış temizliğinin yaptırılması ve akaryakıt ikmali işlerini yürütmektedir.
  • Hareket Şefliği; Servise verilen araçların sevk ve idare işlerini yürütmektedir. Toplu taşıma hizmeti, okulların açık ve kapalı olduğu dönemler göz önüne alınarak yapılan yazlık ve kışlık araç programı hazırlanmaktadır. 

 

Bölgemiz alanı içerisinde 450 m² İdari Bina, 60 m² Araç Sevk Amirliği, 150 m² Baş şoförlük, 150 m² Yemekhane, 450 m² Doğalgaz Dolum İstasyonu, 100 m² Mazot İkmal, 140 m² Yağ ve Antifriz İkmal, 18 m² Danışma, 12 m² Koruma ve Güvenlik, 257 m² Periyodik Bakım, 408 m² İvedi Onarım Atölyesi, 1063 m² Atölye Birimleri, 587 m² Araç Yıkama Fırçası olmak üzere kapalı alanları toplamı 3.845 m² dir.

 

 

 

 

Bölgemizde aynı anda 4 araca ikmal yapabilecek özelliklerde 1 adet CNG Doğalgaz Dolum istasyonu bulunmaktadır. Doğalgaz ikmali 24 saat vardiyalı çalışan 6 personelle yapılmaktadır. 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT HAREKET NOKTALARI VE ADRESLERİ

HAREKET NOKTASI

ADRESİ

Pursaklar Hareket Noktası

Yavuz Bulvarı Özyel Sitesi Karşısı / Pursaklar

Solfasol Hareket Noktası

Hasköy Gülpınar Mah. 2. Cadde Pazar Yeri Yanı / Altındağ

Aktepe Hareket Noktası

Aktepe Mahallesi 32. Sokak No:5 / Keçiören

Subayevleri Hareket Noktası

Adil Sok. Sağlık Ocağı Yanı Pazaryeri Subayevleri/ Keçiören

Çubuk Hareket Noktası

Çubuk Belediyesi Otobüs Terminali / Çubuk

Altınpark Hareket Noktası

Seyfi Demirsoy Mahallesi Altınpark Caddesi / Altındağ

Uyanış Hareket

Uyanış Mahallesi Gülbaba Caddesi / Keçiören

Örnek Hareket Noktası

Örnek Mah. Sait Fuat Caddesi / Altındağ

Akyurt Hareket Noktası

Kalaba Mah. Çubuk Cad. No: 170 / Akyurt

Vakıf Hareket Noktası

Karacaören Mah. Şeftali Sok. No: 11 / Altındağ

Saray Hareket Noktası

Dumlupınar  Mah. Tifticiler Kümeevleri No: 29 / Çubuk

Kuzey Ankara Hareket Noktası

Baraj Mah. Selçukbey Cad. No:15 / Altındağ

 

 

1, 2, 3, 4, 5 inci Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Görevleri

1) Çalıştırılan işçi personelin puantajlarının ve maaş tahakkuklarının ön hazırlıklarını düzenli bir şekilde yapmak.

2) Bölge Müdürlüklerinde otobüslerin ve diğer araçların MTV, resim, harç vb. araç fenni muayenesi, egzoz emisyonları, trafik cezaları, sigorta ile elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderler için çekilen avans ve kredi ödeme işlemlerinin yürütülmesini takip etmek.

3) Kuruluşun hizmetlerine ait 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanun gereği ve diğer yollarla yapılan şikâyet, soru ve önerilere ait başvurularla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent153 ile Kuruluşumuz birimleri arasında hizmetlerimizle ilgili gelen istek, öneri ve şikâyet başvurularının sonuçlandırılması hususunda koordinasyonu sağlamak.

4) Memur, taşeron ve doğrudan hizmet alım kapsamında çalışan personelin yıllık izin programlarını yapmak, personel izin belgelerini düzenlemek ve personel sağlık raporları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

5) Bölgeye bağlı araç ve personelin yasa, yönetmelik, tebliğ, genelge ve sözleşmelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak.

6) Müdürlüğüne bağlı hatlardaki ulaşım hizmetlerinin planlama çalışmalarının yapılarak araç ve personel planının uygulanmasını, planlama çerçevesinde temizlik, depolama vb. işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yapılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını, verimliliğin artırılmasını ve sistemin iyileştirilmesine yönelik tüm konularda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, denetlemek, sevk ve idaresini organize etmek.

7) Toplu taşıma araçlarında meydana gelen arızaların tespiti sonrası ivedi olarak müdahale edilmesi amacıyla ilgili atölye birimlerine yönlendirilmesini sağlamak.

8) Kış aylarında donmaları önlemek amacıyla araçların yazlık ve kışlık bakımlarını ve muayene öncesi genel bakımlarını Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına yaptırmak ve muayeneye hazırlamak, araçlarda bulunan antifriz miktarlarının Atölye Müdürlüğünce tamamlatılmasını sağlamak, antifriz ikmalini yaptırmak.

9) Araçların Dizel, CNG ve Elektrik (şarj) ikmallerinin yapılması amacıyla araçları dolumun yapılacağı istasyonlara yönlendirmek, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı personelince dolumu gerçekleştirilen araçların bölge park sahasına düzenli ve güvenli olarak çekilmesini sağlamak.

10) Hurdaya ayrılacak veya trafikten çekilecek araçların gerekli raporlarını, iş ve işlemlerini yapmak.

11) Bölgede onarımı mümkün olmayan arızalı araçların Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ilgili birimlere yönlendirerek arızasının giderilmesi için iş ve işlemlerini yapmak.

12) Araçlardaki mevcut yangın tüplerinin ve takozlarının kontrolünü yaptırmak, eksiklikleri gidermek.

13) Yeni işe başlayan şoför personelin eğitimlerini yaptırmak.

14) Toplu taşım araçlarının hareket noktalarına uygun dağılımını yapmak, hareket saatlerini düzenlemek ve takibini yapmak, hareket personelinin çalışma düzenini ve saatlerini düzenlemek.

15) Hatlardaki yolcu durumuna bağlı olarak düzenleme yapılıp gerekli önlemleri almak.

16) Gerekli görüldüğü hallerde personelin alkol muayenelerini yapmak ve sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

17) Yapılan yolcu istatistikleri ve gelen talepler doğrultusunda güzergâh uzatma, kısaltma ve iptal etme, yeni yerleşim yerlerine güzergâh açma iş ve işlemlerini yapmak.

18) Müdürlük sorumluluk alanındaki güzergâhlardaki tabela ve kapalı duraklarla ilgili iş ve işlemleri Durak Tabela Şefliği ile koordineli olarak yapmak.

19) Hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılan personelin puantajlarını ve maaş tahakkuklarının ön hazırlıklarını düzenli bir şekilde yapmak.

20) Bölge Müdürlüklerinde otobüslerin ve diğer araçların MTV, resim, harç vb. araç fenni muayenesi, egzoz emisyonları, trafik cezaları, sigorta ile elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderler için çekilen avans ve kredi ödeme işlemlerinin yürütülmesini takip etmek.

21) Kuruluşun hizmetlerine ait 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanun gereği ve diğer yollarla yapılan şikâyet, soru ve önerilere ait başvurularla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, Başkent153 ile Kuruluşumuz birimleri arasında hizmetlerimizle ilgili gelen istek, öneri ve şikâyet başvurularının sonuçlandırılması hususunda koordinasyonu sağlamak.

22) Memur ve işçi personelinin yıllık izin programlarını yapmak, personel izin belgelerini düzenlemek ve personel sağlık raporları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

23) Bölgeye bağlı araç ve personelin yasa, yönetmelik, tebliğ, genelge ve sözleşmelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak.

24) Araç arıza bakım programı, personel takip sistemi, araç takip sistemi, kamera sistemleri, ücret toplama sistemi vb. sistemlerin verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.

25) Müdürlük ısı santralinin mevsim şartlarına uygun olarak çalıştırılması, yemekhane hizmetlerinin kurallara uygun ve sağlıklı ortamda verilmesi, telefon santralinin verimli çalıştırılması iş ve işlemlerini yürütmek.

26) Müdürlük sorumluluğunda bulunan elektrikli ve elektronik malzemelerin arızalarının sigorta kapsamında onarımının yaptırılmasını veya yenisinin alınmasını takip etmek ve hasar bildirim müracaatları iş ve işlemleri yapmak.

27) Toplu taşıma araçlarında meydana gelen arızaların tespiti sonrası ivedi olarak müdahale edilmesi amacıyla ilgili atölye birimlerine yönlendirilmesini sağlamak, antifriz ikmalini yapmak.

28) Araçların Dizel, CNG ve Elektrik (şarj) ikmallerinin yapılması amacıyla araçların dolumun yapılacağı istasyonlara yönlendirmek, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı personelince dolumu gerçekleştirilen araçların Bölge park sahasına düzenli ve güvenli olarak çekilmesini sağlamak.

29) Bölgede onarımı mümkün olmayan arızalı araçların Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ilgili birimlerine yönlendirerek arızasının giderilmesini temin etmek.

30) Toplu taşıma hizmetlerindeki araçların iç ve dış temizliklerini yaptırmak.

31) Sigorta kapsamında bulunan malzemelerden arızalananların sigorta kapsamında tamiri veya değişimi iş ve işlemlerini yürütmek.

32) Araçlardaki mevcut yangın tüplerinin kontrolünü yaptırmak, eksiklikleri gidermek.

33) Araçların yazlık ve kışlık bakımlarını ve muayene öncesi genel bakımlarını Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına yaptırtmak ve muayeneye hazırlamak.

34) Gece servislerini düzenlemek, personelin aylık çalışma çizelgelerini hazırlamak, şoför ve temizlik personelinin belirli periyotlarda mevcut cihazlarla alkol muayenesini yapmak.

35) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek, yeni işe başlayan şoför personelin eğitimlerini yaptırmak.

36) Toplu taşım araçlarının hareket noktalarına uygun dağılımını yapmak, hareket noktasındaki araçların hareket saatlerini düzenlemek ve takibini yapmak, tüm hareket personelinin çalışma düzenini ve saatlerini düzenlemek.

37) Hava ve yol koşullarına bağlı olarak güzergâh kısaltma veya değişiklikleri konusunda gerekli önlemleri almak, hatlardaki yolcu istatistik durumuna bağlı olarak düzenleme yapıp gerekli iş ve işlemleri yapmak.

38) Gerekli görüldüğü hallerde şoförlerin alkol muayenelerini yapmak ve sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

39) Hareket tarifelerini yapmak, uygulamak ve gerektiğinde düzeltmek, denetlemek, yapılan yolcu istatistikleri ve gelen talepler doğrultusunda güzergâh uzatma, kısaltma, iptal etme, yeni yerleşim yerlerine güzergâh açma iş ve işlemlerini yapmak.

40) Müdürlük sorumluluk alanındaki güzergâhlardaki tabela ve kapalı duraklarla ilgili iş ve işlemleri Durak Tabela Şefliği ile koordineli olarak yapmak.

41) Yazlık – Kışlık araç ve personel programının hazırlanmasını sağlamak, denetlemek, sevk ve idaresini organize etmek, personelin yıllık izin iş ve işlemlerini yapmak.

42) Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.