OTOBÜS İŞLETME - 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü

Daha önce Zirvekent Mahallesi'nde hizmet veren 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğümüz, 2021 yılında 91 bin 621 metrekarelik alanda kurulan, içerisinde 4 katlı hizmet binası, 14 kanallı atölye binası, CNG ve doğalgaz istasyonları bulunan yeni yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Adresimiz: Zirvekent Mah. Osmanlı Caddesi No:75, 06480 Mamak/Ankara

 

Bölgemize Ait Hareket Noktaları ve Adresleri

HAREKET NOKTASI ADI

ADRESİ

OPERA HRK.NOK.

Adnan Saygun Caddesi Ulus/ANKARA

EGE HRK. NOK

Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi No: 209 Mamak

KAYAŞ HRK. NOK.

Şehit Tayfun Sümer Parkı İçi 70. Sokak Kayaş

EKİN HRK. NOK.

Ekin Mahallesi (Eski pazar yeri) No: 34 Mamak

KIBRISKÖYÜ HRK. NOK.

Yeni Kıbrıs Caddesi Mustafa Ay Sok. Kıbrıs Köyü Mamak

KARAPÜRÇEK HRK. NOK.

Karapürçek Mahallesi 309. Cadde (Eski 16. Cadde) No: 87 Altındağ

MUTLU HRK. NOK.

General Zeki Doğan Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No: 47 Mamak

DOĞANTEPE HRK. NOK.

Feridun Çelik Mahallesi 1048. Cadde (eski 4. Cadde) No: 125 Altındağ


Atölyeler - Bölge Kademe

Bölge kademe çalışanları özlük hakları bakımından Merkez ve Atölyeler Şube Müdürlüğüne bağlıdır. Ancak, araçların tamirlerinin hangi aşamada olduğu, arızaların giderilme durumları, hazır veya arızalı araçlar Müdürlüğümüzce takip edilmekte ve denetlenmektedir.

Ayrıca bölge güvenliğinin sağlanması amacıyla akaryakıt istasyonunun üzerine kamera sistemi kurularak bölgeye giriş çıkış yapan araçlar ile personel hareketleri gözlenmektedir.

İdari ve yazı işleri şefliğine bağlı servislerde ise dışarıdan gelen evrakların dosyalanması, yazışmaların yapılması, araçların trafik muayene ve kayıt işlemleri, hareket noktaları ile idari binanın boya, badana,elektrik,su tadilat ve tamirat işleri ile personel özlük ve puantaj işlemleri yapılmaktadır.
     
Mavi masadaki görevliler tarafından ALO 153 Mavi Masa’dan gelen şikayetler incelenmekte ve cevap verilmektedir. Ayrıca, şoförlerin Psiko-Teknik ve simulasyon testlerinin organizasyonu da aynı servisçe yapılmaktadır.
     
Araçların trafik fenni muayeneleri, egzos emisyon ölçümleri, trafik servisinde oluşturulan bir muayene ekibi tarafından bölge kademe elemanları ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Mamak bölgesindeki köprülerden dolayı araç filosunda mazotlu araçlar yoğunluktadır. Bu araçların akaryakıt ikmali 4 pompadaki 8 tabanca ile yapılmaktadır. Kuruluşumuza bağlı bölge müdürlüklerinde hurdaya ayrılan eski araçlar ile atölyelerde imalat esnasında oluşan metal artıkları ile birimlerde ekonomik ömrünü tamamlamış ve 5018 sayılı kanun gereği imhası gereken hurda demirbaşların depolanması, hurda haline getirilerek MKE Kurumuna mevzuat hükümlerine göre gerekli ölçümlerin yapılarak teslim edilmesi işlemleri bir komisyon marifetiyle bölge hurda sahası içerisinde yapılmaktadır.

 

1, 2, 3, 4, 5 inci Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Görevleri

1) Çalıştırılan işçi personelin puantajlarının ve maaş tahakkuklarının ön hazırlıklarını düzenli bir şekilde yapmak.

2) Bölge Müdürlüklerinde otobüslerin ve diğer araçların MTV, resim, harç vb. araç fenni muayenesi, egzoz emisyonları, trafik cezaları, sigorta ile elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderler için çekilen avans ve kredi ödeme işlemlerinin yürütülmesini takip etmek.

3) Kuruluşun hizmetlerine ait 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanun gereği ve diğer yollarla yapılan şikâyet, soru ve önerilere ait başvurularla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent153 ile Kuruluşumuz birimleri arasında hizmetlerimizle ilgili gelen istek, öneri ve şikâyet başvurularının sonuçlandırılması hususunda koordinasyonu sağlamak.

4) Memur, taşeron ve doğrudan hizmet alım kapsamında çalışan personelin yıllık izin programlarını yapmak, personel izin belgelerini düzenlemek ve personel sağlık raporları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

5) Bölgeye bağlı araç ve personelin yasa, yönetmelik, tebliğ, genelge ve sözleşmelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak.

6) Müdürlüğüne bağlı hatlardaki ulaşım hizmetlerinin planlama çalışmalarının yapılarak araç ve personel planının uygulanmasını, planlama çerçevesinde temizlik, depolama vb. işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yapılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını, verimliliğin artırılmasını ve sistemin iyileştirilmesine yönelik tüm konularda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, denetlemek, sevk ve idaresini organize etmek.

7) Toplu taşıma araçlarında meydana gelen arızaların tespiti sonrası ivedi olarak müdahale edilmesi amacıyla ilgili atölye birimlerine yönlendirilmesini sağlamak.

8) Kış aylarında donmaları önlemek amacıyla araçların yazlık ve kışlık bakımlarını ve muayene öncesi genel bakımlarını Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına yaptırmak ve muayeneye hazırlamak, araçlarda bulunan antifriz miktarlarının Atölye Müdürlüğünce tamamlatılmasını sağlamak, antifriz ikmalini yaptırmak.

9) Araçların Dizel, CNG ve Elektrik (şarj) ikmallerinin yapılması amacıyla araçları dolumun yapılacağı istasyonlara yönlendirmek, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı personelince dolumu gerçekleştirilen araçların bölge park sahasına düzenli ve güvenli olarak çekilmesini sağlamak.

10) Hurdaya ayrılacak veya trafikten çekilecek araçların gerekli raporlarını, iş ve işlemlerini yapmak.

11) Bölgede onarımı mümkün olmayan arızalı araçların Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ilgili birimlere yönlendirerek arızasının giderilmesi için iş ve işlemlerini yapmak.

12) Araçlardaki mevcut yangın tüplerinin ve takozlarının kontrolünü yaptırmak, eksiklikleri gidermek.

13) Yeni işe başlayan şoför personelin eğitimlerini yaptırmak.

14) Toplu taşım araçlarının hareket noktalarına uygun dağılımını yapmak, hareket saatlerini düzenlemek ve takibini yapmak, hareket personelinin çalışma düzenini ve saatlerini düzenlemek.

15) Hatlardaki yolcu durumuna bağlı olarak düzenleme yapılıp gerekli önlemleri almak.

16) Gerekli görüldüğü hallerde personelin alkol muayenelerini yapmak ve sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

17) Yapılan yolcu istatistikleri ve gelen talepler doğrultusunda güzergâh uzatma, kısaltma ve iptal etme, yeni yerleşim yerlerine güzergâh açma iş ve işlemlerini yapmak.

18) Müdürlük sorumluluk alanındaki güzergâhlardaki tabela ve kapalı duraklarla ilgili iş ve işlemleri Durak Tabela Şefliği ile koordineli olarak yapmak.

19) Hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılan personelin puantajlarını ve maaş tahakkuklarının ön hazırlıklarını düzenli bir şekilde yapmak.

20) Bölge Müdürlüklerinde otobüslerin ve diğer araçların MTV, resim, harç vb. araç fenni muayenesi, egzoz emisyonları, trafik cezaları, sigorta ile elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderler için çekilen avans ve kredi ödeme işlemlerinin yürütülmesini takip etmek.

21) Kuruluşun hizmetlerine ait 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanun gereği ve diğer yollarla yapılan şikâyet, soru ve önerilere ait başvurularla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, Başkent153 ile Kuruluşumuz birimleri arasında hizmetlerimizle ilgili gelen istek, öneri ve şikâyet başvurularının sonuçlandırılması hususunda koordinasyonu sağlamak.

22) Memur ve işçi personelinin yıllık izin programlarını yapmak, personel izin belgelerini düzenlemek ve personel sağlık raporları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

23) Bölgeye bağlı araç ve personelin yasa, yönetmelik, tebliğ, genelge ve sözleşmelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak.

24) Araç arıza bakım programı, personel takip sistemi, araç takip sistemi, kamera sistemleri, ücret toplama sistemi vb. sistemlerin verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.

25) Müdürlük ısı santralinin mevsim şartlarına uygun olarak çalıştırılması, yemekhane hizmetlerinin kurallara uygun ve sağlıklı ortamda verilmesi, telefon santralinin verimli çalıştırılması iş ve işlemlerini yürütmek.

26) Müdürlük sorumluluğunda bulunan elektrikli ve elektronik malzemelerin arızalarının sigorta kapsamında onarımının yaptırılmasını veya yenisinin alınmasını takip etmek ve hasar bildirim müracaatları iş ve işlemleri yapmak.

27) Toplu taşıma araçlarında meydana gelen arızaların tespiti sonrası ivedi olarak müdahale edilmesi amacıyla ilgili atölye birimlerine yönlendirilmesini sağlamak, antifriz ikmalini yapmak.

28) Araçların Dizel, CNG ve Elektrik (şarj) ikmallerinin yapılması amacıyla araçların dolumun yapılacağı istasyonlara yönlendirmek, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı personelince dolumu gerçekleştirilen araçların Bölge park sahasına düzenli ve güvenli olarak çekilmesini sağlamak.

29) Bölgede onarımı mümkün olmayan arızalı araçların Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ilgili birimlerine yönlendirerek arızasının giderilmesini temin etmek.

30) Toplu taşıma hizmetlerindeki araçların iç ve dış temizliklerini yaptırmak.

31) Sigorta kapsamında bulunan malzemelerden arızalananların sigorta kapsamında tamiri veya değişimi iş ve işlemlerini yürütmek.

32) Araçlardaki mevcut yangın tüplerinin kontrolünü yaptırmak, eksiklikleri gidermek.

33) Araçların yazlık ve kışlık bakımlarını ve muayene öncesi genel bakımlarını Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına yaptırtmak ve muayeneye hazırlamak.

34) Gece servislerini düzenlemek, personelin aylık çalışma çizelgelerini hazırlamak, şoför ve temizlik personelinin belirli periyotlarda mevcut cihazlarla alkol muayenesini yapmak.

35) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek, yeni işe başlayan şoför personelin eğitimlerini yaptırmak.

36) Toplu taşım araçlarının hareket noktalarına uygun dağılımını yapmak, hareket noktasındaki araçların hareket saatlerini düzenlemek ve takibini yapmak, tüm hareket personelinin çalışma düzenini ve saatlerini düzenlemek.

37) Hava ve yol koşullarına bağlı olarak güzergâh kısaltma veya değişiklikleri konusunda gerekli önlemleri almak, hatlardaki yolcu istatistik durumuna bağlı olarak düzenleme yapıp gerekli iş ve işlemleri yapmak.

38) Gerekli görüldüğü hallerde şoförlerin alkol muayenelerini yapmak ve sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

39) Hareket tarifelerini yapmak, uygulamak ve gerektiğinde düzeltmek, denetlemek, yapılan yolcu istatistikleri ve gelen talepler doğrultusunda güzergâh uzatma, kısaltma, iptal etme, yeni yerleşim yerlerine güzergâh açma iş ve işlemlerini yapmak.

40) Müdürlük sorumluluk alanındaki güzergâhlardaki tabela ve kapalı duraklarla ilgili iş ve işlemleri Durak Tabela Şefliği ile koordineli olarak yapmak.

41) Yazlık – Kışlık araç ve personel programının hazırlanmasını sağlamak, denetlemek, sevk ve idaresini organize etmek, personelin yıllık izin iş ve işlemlerini yapmak.

42) Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

Otobüs Hizmetleri

Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı