OTOBÜS İŞLETME - 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü

1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğümüz, 2022 yılında, Or-An Taş Ocakları Mevki’ndeki yerinden, 45 bin metrekare otobüs depolama alanına sahip Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki yeni yerine taşınmıştır.

Adresimiz: Karaoğlan, 06830 Gölbaşı/Ankara

 

 

SIRA

NO

HAREKET NOKTASI ADI

ADRESİ

1

GOP HAREKET NOKTASI

ATATÜRK BULVARI GÜVENPARK YANI

2

ORAN HAREKET NOKTASI

1.BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YANI ÇANKAYA

3

BİLKENT HAREKET NOKTASI

BİLKENT METRO İSTASYON ÇIKIŞI

4

SOKULLU HAREKET NOKTASI

KARAPINAR MAHALLESİ DİKMEN CADDESİ ÇANKAYA

5

SÖĞÜTÖZÜ HAREKET NOKTASI

SÖĞÜTÖZÜ METRO İSTASYON ÇIKIŞI

6

GÖLBAŞI HAREKET NOKTASI

319. SOKAK ANKARA ÜNV. KAMPÜS ÖNÜ

  

1. BÖLGE ARAÇ DAĞILIMI

MODEL

ADEDİ

1

99 MODEL MERCEDES KISA

10

2

99 MODEL MERCEDES KÖR.

21

3

2006 MODEL MAN KISA

21

4

2007 MODEL MAN KISA

48

5

2008 MODEL MAN KISA

26

6

2009 MODEL MAN KISA

0

7

2010 MODEL MAN KISA

40

8

2011 MODEL MAN KISA

5

9

2012 MODEL MAN KÖR.

0

10

2012 MODEL MERCEDES KÖR.

45

11

2013 MODEL MERCEDES KÖR.

0

12

2013 MODEL MAN KÖR.

0

 TOPLAM

216

 

1, 2, 3, 4, 5 inci Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Görevleri

1) Çalıştırılan işçi personelin puantajlarının ve maaş tahakkuklarının ön hazırlıklarını düzenli bir şekilde yapmak.

2) Bölge Müdürlüklerinde otobüslerin ve diğer araçların MTV, resim, harç vb. araç fenni muayenesi, egzoz emisyonları, trafik cezaları, sigorta ile elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderler için çekilen avans ve kredi ödeme işlemlerinin yürütülmesini takip etmek.

3) Kuruluşun hizmetlerine ait 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanun gereği ve diğer yollarla yapılan şikâyet, soru ve önerilere ait başvurularla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent153 ile Kuruluşumuz birimleri arasında hizmetlerimizle ilgili gelen istek, öneri ve şikâyet başvurularının sonuçlandırılması hususunda koordinasyonu sağlamak.

4) Memur, taşeron ve doğrudan hizmet alım kapsamında çalışan personelin yıllık izin programlarını yapmak, personel izin belgelerini düzenlemek ve personel sağlık raporları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

5) Bölgeye bağlı araç ve personelin yasa, yönetmelik, tebliğ, genelge ve sözleşmelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak.

6) Müdürlüğüne bağlı hatlardaki ulaşım hizmetlerinin planlama çalışmalarının yapılarak araç ve personel planının uygulanmasını, planlama çerçevesinde temizlik, depolama vb. işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yapılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını, verimliliğin artırılmasını ve sistemin iyileştirilmesine yönelik tüm konularda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, denetlemek, sevk ve idaresini organize etmek.

7) Toplu taşıma araçlarında meydana gelen arızaların tespiti sonrası ivedi olarak müdahale edilmesi amacıyla ilgili atölye birimlerine yönlendirilmesini sağlamak.

8) Kış aylarında donmaları önlemek amacıyla araçların yazlık ve kışlık bakımlarını ve muayene öncesi genel bakımlarını Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına yaptırmak ve muayeneye hazırlamak, araçlarda bulunan antifriz miktarlarının Atölye Müdürlüğünce tamamlatılmasını sağlamak, antifriz ikmalini yaptırmak.

9) Araçların Dizel, CNG ve Elektrik (şarj) ikmallerinin yapılması amacıyla araçları dolumun yapılacağı istasyonlara yönlendirmek, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı personelince dolumu gerçekleştirilen araçların bölge park sahasına düzenli ve güvenli olarak çekilmesini sağlamak.

10) Hurdaya ayrılacak veya trafikten çekilecek araçların gerekli raporlarını, iş ve işlemlerini yapmak.

11) Bölgede onarımı mümkün olmayan arızalı araçların Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ilgili birimlere yönlendirerek arızasının giderilmesi için iş ve işlemlerini yapmak.

12) Araçlardaki mevcut yangın tüplerinin ve takozlarının kontrolünü yaptırmak, eksiklikleri gidermek.

13) Yeni işe başlayan şoför personelin eğitimlerini yaptırmak.

14) Toplu taşım araçlarının hareket noktalarına uygun dağılımını yapmak, hareket saatlerini düzenlemek ve takibini yapmak, hareket personelinin çalışma düzenini ve saatlerini düzenlemek.

15) Hatlardaki yolcu durumuna bağlı olarak düzenleme yapılıp gerekli önlemleri almak.

16) Gerekli görüldüğü hallerde personelin alkol muayenelerini yapmak ve sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

17) Yapılan yolcu istatistikleri ve gelen talepler doğrultusunda güzergâh uzatma, kısaltma ve iptal etme, yeni yerleşim yerlerine güzergâh açma iş ve işlemlerini yapmak.

18) Müdürlük sorumluluk alanındaki güzergâhlardaki tabela ve kapalı duraklarla ilgili iş ve işlemleri Durak Tabela Şefliği ile koordineli olarak yapmak.

19) Hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılan personelin puantajlarını ve maaş tahakkuklarının ön hazırlıklarını düzenli bir şekilde yapmak.

20) Bölge Müdürlüklerinde otobüslerin ve diğer araçların MTV, resim, harç vb. araç fenni muayenesi, egzoz emisyonları, trafik cezaları, sigorta ile elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderler için çekilen avans ve kredi ödeme işlemlerinin yürütülmesini takip etmek.

21) Kuruluşun hizmetlerine ait 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanun gereği ve diğer yollarla yapılan şikâyet, soru ve önerilere ait başvurularla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, Başkent153 ile Kuruluşumuz birimleri arasında hizmetlerimizle ilgili gelen istek, öneri ve şikâyet başvurularının sonuçlandırılması hususunda koordinasyonu sağlamak.

22) Memur ve işçi personelinin yıllık izin programlarını yapmak, personel izin belgelerini düzenlemek ve personel sağlık raporları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

23) Bölgeye bağlı araç ve personelin yasa, yönetmelik, tebliğ, genelge ve sözleşmelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak.

24) Araç arıza bakım programı, personel takip sistemi, araç takip sistemi, kamera sistemleri, ücret toplama sistemi vb. sistemlerin verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.

25) Müdürlük ısı santralinin mevsim şartlarına uygun olarak çalıştırılması, yemekhane hizmetlerinin kurallara uygun ve sağlıklı ortamda verilmesi, telefon santralinin verimli çalıştırılması iş ve işlemlerini yürütmek.

26) Müdürlük sorumluluğunda bulunan elektrikli ve elektronik malzemelerin arızalarının sigorta kapsamında onarımının yaptırılmasını veya yenisinin alınmasını takip etmek ve hasar bildirim müracaatları iş ve işlemleri yapmak.

27) Toplu taşıma araçlarında meydana gelen arızaların tespiti sonrası ivedi olarak müdahale edilmesi amacıyla ilgili atölye birimlerine yönlendirilmesini sağlamak, antifriz ikmalini yapmak.

28) Araçların Dizel, CNG ve Elektrik (şarj) ikmallerinin yapılması amacıyla araçların dolumun yapılacağı istasyonlara yönlendirmek, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı personelince dolumu gerçekleştirilen araçların Bölge park sahasına düzenli ve güvenli olarak çekilmesini sağlamak.

29) Bölgede onarımı mümkün olmayan arızalı araçların Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ilgili birimlerine yönlendirerek arızasının giderilmesini temin etmek.

30) Toplu taşıma hizmetlerindeki araçların iç ve dış temizliklerini yaptırmak.

31) Sigorta kapsamında bulunan malzemelerden arızalananların sigorta kapsamında tamiri veya değişimi iş ve işlemlerini yürütmek.

32) Araçlardaki mevcut yangın tüplerinin kontrolünü yaptırmak, eksiklikleri gidermek.

33) Araçların yazlık ve kışlık bakımlarını ve muayene öncesi genel bakımlarını Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına yaptırtmak ve muayeneye hazırlamak.

34) Gece servislerini düzenlemek, personelin aylık çalışma çizelgelerini hazırlamak, şoför ve temizlik personelinin belirli periyotlarda mevcut cihazlarla alkol muayenesini yapmak.

35) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek, yeni işe başlayan şoför personelin eğitimlerini yaptırmak.

36) Toplu taşım araçlarının hareket noktalarına uygun dağılımını yapmak, hareket noktasındaki araçların hareket saatlerini düzenlemek ve takibini yapmak, tüm hareket personelinin çalışma düzenini ve saatlerini düzenlemek.

37) Hava ve yol koşullarına bağlı olarak güzergâh kısaltma veya değişiklikleri konusunda gerekli önlemleri almak, hatlardaki yolcu istatistik durumuna bağlı olarak düzenleme yapıp gerekli iş ve işlemleri yapmak.

38) Gerekli görüldüğü hallerde şoförlerin alkol muayenelerini yapmak ve sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

39) Hareket tarifelerini yapmak, uygulamak ve gerektiğinde düzeltmek, denetlemek, yapılan yolcu istatistikleri ve gelen talepler doğrultusunda güzergâh uzatma, kısaltma, iptal etme, yeni yerleşim yerlerine güzergâh açma iş ve işlemlerini yapmak.

40) Müdürlük sorumluluk alanındaki güzergâhlardaki tabela ve kapalı duraklarla ilgili iş ve işlemleri Durak Tabela Şefliği ile koordineli olarak yapmak.

41) Yazlık – Kışlık araç ve personel programının hazırlanmasını sağlamak, denetlemek, sevk ve idaresini organize etmek, personelin yıllık izin iş ve işlemlerini yapmak.

42) Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.
 


Otobüs Hizmetleri

Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı