EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI TEMMUZ SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

BASIN AÇIKLAMASI

EGO Genel Müdürlüğü 2023 yılı Temmuz Ayı sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2023 yılı Temmuz ayında Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1. 2023 yılı Temmuz ayında 480 milyon 700 bin TL gelir, 539 milyon 300 bin TL gider gerçekleşmiş, bütçe 58 milyon 600 bin TL açık vermiştir.

Aynı ayda EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 191 milyon 300 bin TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 128 milyon 900 bin TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini karşılayabilir duruma gelmiştir.

Temmuz ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 245 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekleme ödemesi hariç tutulduğunda EGO Genel Müdürlüğünün Temmuz ayı bütçe açığı (zararı) 303 MİLYON 600 BİN TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2. 2023 Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre:

Toplu taşımadan 1 milyar 145 milyon TL gelir sağlanırken, toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 1 milyar 209 milyon 300 bin TL ödemede bulunulduğu;
EGO Genel Müdürlüğü bütçe açığının yedi ay içerisinde 2 milyar 066 milyon 900 bin TL olduğu ve bu açığın 2 milyar 080 milyon 400 bin TL’sinin ABB tarafından karşılandığı;

anlaşılmıştır.

Bu durum ekte yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

EK: 2023 yılı Temmuz sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 15.08.2023
Okunma Sayısı: 3494