EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI HAZİRAN SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI HAZİRAN SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ 

EGO Genel Müdürlüğü 2023 yılı Haziran Ayı sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2023 yılı Haziran ayında Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1. 2023 yılı Haziran ayında 584,9 milyon gelir, 503,4 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 81,5 milyon TL fazla vermiştir.

Aynı ayda EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 153,6 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 144,4 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini karşılayabilir duruma gelmiştir.

Haziran ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 342,0 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekleme ödemesi hariç tutulduğunda EGO Genel Müdürlüğünün Haziran ayı bütçe açığı (zararı) 260,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2. 2023 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre:

Toplu taşımadan 953,7 milyon TL gelir sağlanırken, toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 1.080,4 milyon TL ödemede bulunulduğu;
EGO Genel Müdürlüğü bütçe açığının altı ay içerisinde 1.763,3 milyon TL olduğu ve bu açığın 1.835,4 milyon TL’sinin ABB tarafından karşılandığı

anlaşılmıştır.

Bu durum ekte yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

EK: 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 18.07.2023
Okunma Sayısı: 5955