EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI MAYIS SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI MAYIS SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ 

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2023 yılı Mayıs ayında Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1. 2023 yılı Mayıs ayında 549,6 milyon gelir, 529,6 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 20 milyon TL fazla vermiştir.

Aynı ayda EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 187,7 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 145,0 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini karşılayabilir duruma gelmiştir.

Mayıs ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 318,4 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekleme ödemesi hariç tutulduğunda EGO Genel Müdürlüğünün Mayıs ayı bütçe açığı(zararı) 298,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2. 2023 Ocak - Mayıs dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre:

Toplu taşımadan 800,1 milyon TL gelir sağlanırken, toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 936,0 milyon TL ödemede bulunulduğu;
EGO Genel Müdürlüğü bütçe açığının beş ay içerisinde 1.502,8 milyon TL olduğu ve bu açığın 1.493,4 milyon TL ’sinin ABB tarafından karşılandığı;

anlaşılmıştır.

Bu durum ekte yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

EK: 2023 yılı Mayıs sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Yayın Tarihi: 19.06.2023
Okunma Sayısı: 3314