EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI NİSAN SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI NİSAN AYI SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2023 yılı Nisan ayında Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1. 2023 yılı Nisan ayında 499,3 milyon gelir, 393,6 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 105,7 milyon TL fazla vermiştir.

Aynı ayda EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 163,7 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 110,5 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini karşılayabilir duruma gelmiştir.

Nisan ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 304 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekleme ödemesi hariç tutulduğunda EGO Genel Müdürlüğünün Nisan ayı bütçe açığı (zararı) 198,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2. 2023 Ocak - Nisan dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre:

  • Toplu taşımadan 612,4 milyon TL gelir sağlanırken, toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 791,0 milyon TL ödemede bulunulduğu;

  • EGO Genel Müdürlüğü bütçe açığının üç ay içerisinde 1.204,4 milyon TL olduğu ve bu açığın 1.175 milyon TL ’sinin ABB tarafından karşılandığı;

  • Nisan ayı içinde tahakkuk etmeyen 2. CNG faturası nedeniyle bir önceki aya göre giderlerde düşüş yaşandığı;

anlaşılmıştır.

Bu durum ekte yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

EK: 2023 yılı Nisan sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 18.05.2023
Okunma Sayısı: 5708