EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI MART SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI MART SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ 

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2023 yılı Mart ayında Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1. 2023 yılı Mart ayında 469 milyon TL gelir, 597,9 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 128,9 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ayda EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 173,2 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 221,5 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini dahi karşılayamamaktadır.

Mart ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 251 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekleme ödemesi hariç tutulduğunda EGO Genel Müdürlüğünün Mart ayı bütçe açığı (zararı) 379,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2. 2023 Ocak - Mart dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre:

Toplu taşımadan 448,7 milyon TL gelir sağlanırken, toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 680,5 milyon TL ödemede bulunulduğu;
EGO Genel Müdürlüğü bütçe açığının üç ay içerisinde 1 milyar 6 milyon TL olduğu ve bu açığın 871 milyon TL’sinin ABB tarafından karşılandığı;

anlaşılmıştır.

Bu durum ekteki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

EK: 2023 yılı Mart sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 12.04.2023
Okunma Sayısı: 3704