EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI ŞUBAT SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI ŞUBAT SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ 

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2023 yılı Şubat ayında Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1.  2023 yılı Şubat ayında 354,5 milyon gelir, 409,9 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 55,4 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ayda EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 144,4 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 218,9 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini dahi karşılayamamaktadır.

Şubat ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 205 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekleme ödemesi hariç tutulduğunda EGO Genel Müdürlüğünün Şubat ayı bütçe açığı (zararı) 260,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2. 2023 Ocak-Şubat dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre:

Toplu taşımadan 275,5 milyon TL gelir sağlanırken, toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 459 milyon TL ödemede bulunulduğu;
EGO Genel Müdürlüğü bütçe açığının iki ay içerisinde 626,2 milyon TL olduğu ve bu açığın 620 milyon TL ’sinin ABB tarafından karşılandığı;
Ocak ayı için bütçe fazlasının oluşmasında ABB tarafından yapılan destekleme ödemesinin büyüklüğü ve ay içerisinde tahakkuk etmeyen elektrik faturasının etkili olduğu;

anlaşılmıştır.

Bu durum ekteki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

EK: 2023 yılı Şubat sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 23.03.2023
Okunma Sayısı: 3953