EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI ARALIK SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI ARALIK SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ 

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılı Aralık sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1. EGO Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçesinde (ek bütçe dahil), 1 milyar 750 milyon TL ABB yardımı olmak üzere 3 milyar 960 milyon TL gelir; 5 milyar 50 milyon TL gider tahmin edilmiş, 1 milyar 90 milyon TL borçlanma öngörülmüştür.

2. 2022 yılı Aralık ayında 336,0 milyon gelir, 460,7 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 124,7 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ay Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 135,0 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 154,2 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini dahi karşılamamaktadır.

Aralık ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 171 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

3. 2022 Aralık ayı sonu itibarıyla yapılan on iki aylık toplu değerlendirmeye göre:

Toplu taşımadan 1 milyar 214,2 milyon TL gelir sağlanırken toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 1 milyar 852,4 milyon TL ödemede bulunulduğu;
EGO bütçesinde on iki ay içindeki gelir-gider farkının (açığının) -1 milyar 120,1 milyon TL’ye, ABB desteklerinin 2 milyar 123,4 milyon TL’ye ulaştığı, 
EGO’ya yapılmış desteklerin toplam ulaştırma gelirlerinin iki katına yaklaştığı (%175) ve bütçede öngörülmüş destek tutarının 373,4 milyon TL fazlasının kullanılmış olduğu; 

anlaşılmıştır.

Bu durum ekte yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

EK: 2022 yılı Aralık sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Not: Aralık ayına ilişkin CNG faturası Kuruluşumuza ibraz edilmemesi nedeniyle CNG giderlerinde düşüş yaşanmıştır.

1 Aralık 2022 itibarıyla;

Motorin Lt. fiyatı      : 21,15 TL

CNG m3 fiyatı           : 21,63 TL

Elektrik kw/h fiyatı  : 4,95 TL

Tablodaki küsuratlar yuvarlatılmıştır.

*Belediye yardımları EGO’nun diğer gelirleri arasında yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 20.01.2023
Okunma Sayısı: 5811