EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI EKİM SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI EKİM SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO Genel Müdürlüğü 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1. EGO Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçesinde (ek bütçe dahil), 1 milyar 750 milyon TL ABB yardımı olmak üzere 3 milyar 960 milyon TL gelir; 5 milyar 50 milyon TL gider tahmin edilmiş, 1 milyar 90 milyon TL borçlanma öngörülmüştür.

2. 2022 yılı Ekim ayında 283,8 milyon gelir, 586,7 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 284,9 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ay Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 127,6 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 261,7 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini dahi karşılamamaktadır.

Ekim ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 137 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

3. 2022 Ekim ayı sonu itibarıyla yapılan on aylık toplu değerlendirmeye göre:

  • Toplu taşımadan 944,5 milyon TL gelir sağlanırken toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 1 milyar 437,3 milyon TL ödemede bulunulduğu;

  • EGO bütçesinde on ay içindeki gelir-gider farkının (açığının) -880,7 milyon TL’ye, ABB desteklerinin 1 milyar 721,8 milyon TL’ye ulaştığı,

  • EGO’ya yapılmış desteklerin toplam ulaştırma gelirlerinin iki katına yaklaştığı (%182) ve bütçede öngörülmüş destek tutarının neredeyse tamamının on ay içinde kullanılmış olduğu; 

anlaşılmıştır.

Bu durum ekte yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Not: 3 Ekim 2022 itibariyle;

Motorin Lt. fiyatı      : 21,73 TL

CNG m3 fiyatı           : 27,02 TL

Elektrik kw/h fiyatı  : 4,95 TL

Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

Belediye yardımları EGO’nun diğer gelirleri arasında yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK: 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Yayın Tarihi: 12.11.2022
Okunma Sayısı: 4309