EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI EYLÜL SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI EYLÜL SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO Genel Müdürlüğü 2022 yılı Eylül sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılı Eylül sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1. EGO Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçesinde (ek bütçe dahil), 1 milyar 750 milyon TL ABB yardımı olmak üzere 3 milyar 960 milyon TL gelir; 5 milyar 50 milyon TL gider tahmin edilmiş, 1 milyar 90 milyon TL borçlanma öngörülmüştür.

2. 2022 yılı Eylül ayında 541,2 milyon gelir, 675,2 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 134 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ay Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 114,9 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 135,1 milyon TL tutarındaki CNG (Doğalgaz) bedelini dahi karşılamamaktadır.

Eylül ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 363,3 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

3. 2022 Eylül ayı sonu itibarıyla yapılan dokuz aylık toplu değerlendirmeye göre:

  • Toplu taşımadan 816,9 milyon TL gelir sağlanırken toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 1 milyar 175,6 milyon TL ödemede bulunulduğu;

  • EGO işletmesinin zarar ettiği;

  • EGO bütçesindeki dokuz ay içindeki gelir-gider farkının (açığının) -595,8 milyon TL’ye, ABB desteklerinin 1 milyar 584,8 milyon TL’ye ulaştığı, 

  • EGO’ya yapılmış desteklerin toplam ulaştırma gelirlerinin iki katına yaklaştığı (%194) ve bütçede öngörülmüş destek tutarının neredeyse tamamının dokuz ay içinde kullanılmış olduğu; 

anlaşılmıştır.

Bu durum ekteki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Not: 1 Eylül 2022 itibariyle;

Motorin Lt. fiyatı      : 25,30 TL

CNG m3 fiyatı           : 27,14 TL

Elektrik kw/h fiyatı  : 2,72 TL

Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

Belediye yardımları EGO’nun diğer gelirleri arasında yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK: 2022 yılı Eylül sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Yayın Tarihi: 12.10.2022
Okunma Sayısı: 4225