ANKARA METROSU BATIKENT SİNCAN HATTI İSTANBUL YOLU ve BOTANİK İSTASYONLARI ARASINDA BULUNAN HATTIN ZEMİN DÜZELTME ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI

ANKARA METROSU BATIKENT SİNCAN HATTI (M3) İSTANBUL YOLU ve BOTANİK İSTASYONLARI ARASINDA BULUNAN HATTIN ZEMİN DÜZELTME ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

EGO Genel Müdürlüğünce, Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3) İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın iki ayrı bölgesinde, ray altyapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle başlatılan zemin düzeltme çalışmaları tamamlanmıştır.

10 Ağustos 2022 tarihinde başlayan çalışmanın, okullar açılmadan önce 10 Eylül 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmış olmakla birlikte; çalışmanın 7/24 saat esasına göre ve üç vardiya olarak yapılması, Kuruluşumuz idari ve teknik personelinin de sürekli sahada çalışmaları takip etmesiyle, planlanan tarihten önce bitirilmiştir. Sinyalizasyon kablolarının sökülmesiyle başlayan çalışma, tüm dolgunun boşaltılması, yeniden dolgu ve drenaj çalışması yapılması gibi işlemlerden sonra sökülen sinyalizasyon kablolarının tekrar döşenerek hattın test edilmesinin ardından, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü itibarıyla kesintisiz ve aktarmasız olarak hat, yeniden işletmeye açılmıştır.

Çalışma:

 • 27 adet kamyon,

 •  5 adet ekskavatör,

 • 1 adet kepçe,

 • 1 adet toprak silindiri,

 • 1 adet beton pompası,

 • 1 adet büyük ağızlı kepçe (Loder)

 • 1 adet 300 tonluk vinç

 • 6 adet mikser

 • 104 personelle, vardiyalı olarak yürütülmüştür.

Yapılan çalışmalarda:

 • 80.000 metre elektrik, sinyal, kamera, haberleşme ve OG kabloları sökülmüştür (Kablo sistemleri 3 günde sökülmüş, 3 günde tekrar yerleştirilmiştir.).

 • Çalışma yapılan hattın 60 ve 69 metrelik iki ayrı bölgesinde ve 4 hatta, toplam 354 metre hat sökülmüş ve yeniden hat montajı, kaynak, buraj ve gerilim işlemleri yapılmıştır. 04-11 metre derinliğinde değişen kesitten toplam 13564,8  ton kil dolgu maddesi çıkartılmıştır (Boşaltma işlemi 4 gün sürmüştür.).

 • Boşaltılan yere 14079 ton taş dolgu maddesi ve 1068 ton C20 sınıfı beton dökülmüştür (5 günde doldurulmuştur.).

 • Dolgu üzerine 368 m3 demirli beton atılmış, 1250 m2 alana su yalıtımı uygulanmıştır

Bilindiği üzere, Batıkent-Sincan Hattının (M3) işletmeye açılmasından üç ay sonra hattın İstanbul Yolu-Botanik istasyonları arasındaki bölümünde bozulmalar başlamış, raylarda yatay ve düşey deplasmanlar meydana gelmiştir. Burada kullanılan malzemenin demiryolu altyapısında kullanılmaması gereken bir malzeme yani kil olduğu, 2020 yılında yaptırılan sondaj çalışmaları raporuyla tespit edilmiştir.

Kızılay-Batıkent Metrosu’nun devamı niteliğinde olan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan İstanbul Yolu ve Botanik İstasyonları arasında bulunan hattın, 60 ve 69 metrelik iki ayrı bölgesinde ve 04-11 metre derinliğinde olan kısımda uygun olmayan kil malzemenin kullanıldığının tespitiyle birlikte Kuruluşumuzca planlanan çalışmada yöntem olarak geçici çözüm yerine, kalıcı bir çözüm yolu tercih edilmiştir.

Güvenli ve konforlu ulaşımın sürdürülebilirliği bakımından kesin çözüm sunan bu çalışma yöntemi, sektör profesyonelleri ve akademisyenlerle yapılan istişareler sonucunda belirlenmiş ve bu yöntemle söz konusu hattın 129 metrelik kısmında altyapı değiştirilmiştir.

Nihai olarak çalışmalar, planlanan zamandan daha önce (beş gün önce) tamamlanmış, olası kaza riski ortadan kalkmış ve bölgede hat güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca bu bölgede devamlı şikâyetlere neden olan metro hızı da açıldığı yıldan beri ilk defa proje hızına yani ortalama 40 km/saate çıkarak vatandaşlarımıza kesintisiz ve konforlu bir seyahat imkânı sağlanmış olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 05.09.2022
Okunma Sayısı: 7707