YENİMAHALLE - ŞENTEPE TELEFERİK HATTI BAKIM-ONARIM HİZMET ALIMI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

YENİMAHALLE - ŞENTEPE TELEFERİK HATTI BAKIM-ONARIM HİZMET ALIMI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce, Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattının bakım-onarım ve malzeme tedarikiyle ilgili olarak hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere, Yenimahalle-Şentepe İstasyonları arasında hizmet veren teleferik hattı, Covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında, teleferik kabinlerine ait fiziki koşulların sosyal mesafeye uygun seyahat imkânı tanımaması nedeniyle, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak hizmete kapatılmış; 01 Temmuz 2021 tarihinde kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçilmesiyle birlikte, yaklaşık on beş aydır kapalı olan işletmenin ağır bakımlarının yapılmadan açılmasının yolcu emniyeti ve sistem güvenliği açısından sakıncalı olacağı değerlendirilerek 07 Temmuz 2021 tarihinde hattın ağır bakım çalışmalarına başlanılmıştır.

Ağır bakımların yanında yapılan incelemede 1. etapta bulunan 3070 metre taşıma-çekme halatı ve 105 adet kabinin klem (kabinin halata tutunmasını sağlayan sistem) parçaları kullanılamaz halde olması nedeniyle değiştirilmiştir.

Yenileme ve onarım maliyetlerine bakıldığında hattın bakım-onarım gideri 26.699.562,38 TL olarak gerçekleşmiştir. Bedelin 4.848.228 TL’si (%18’i) Kuruluşumuzca, 21.851.334,38 TL’si (%82’si) ise sigortadan karşılanmıştır.

2014 yılında açılan ve bugüne kadar bakım-onarım/ağır bakım-onarım çalışmaları yapılan teleferik hattında ilk kez bu kapsamda bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı 08 Nisan 2022 Cuma günü tekrar hizmete açılmıştır.

Teleferik Hattının tekrar yolcuların hizmetine açılmasıyla beraber, sistemin kurucusu tarafından Kuruluşumuza teslim edilen bakım kılavuzları doğrultusunda kendi personelimizce periyodik bakım ve kontrolleri yapılmıştır.

Tesisin çalışma saatinin ilerlemesiyle birlikte, ortaya çıkan yedek/sarf malzeme ihtiyacı ve kalifiye personel eksikliği nedeniyle, 21 Nisan 2022 tarihinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Açık İhale (E-İhale) usulüne göre “Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı Bakım-Onarımı ile Personel Eğitimi Hizmet Alımı işi” yapılmıştır. İhaleye sadece tesisin kurucu firması Leitner Teleferik Sistemleri Ltd. Şti. katılmıştır. Söz konusu firmanın teklifinin yaklaşık maliyetten yüksek olması nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

Ancak süreç içerisinde sistemin; parça değişiminin gerekli olduğu hallerde uyumlu parçanın bulunamaması ya da arızalanarak kabinlerin havada kalması durumunda, yolcuların kurtarılmasının zaman alacağı, bu durumun ise telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği öngörülmüş, nihai olarak İdaremizce hizmet alımı yapılması gerektiğine karar verilmiştir.

Arıza durumlarında sistemin yazılımına sadece tesisin kurucusu olan firmanın müdahale edebilmesi; bu yazılımın ticari nitelikte bir ürün olması nedeniyle dışarıdan müdahalelere kapalı olması; başka firmalardan alınacak yedek parça ve hizmetlerin risk oluşturması; tesisin henüz kesin kabulünün yapılmamış olması ve sayılan tüm bu nedenler göz önüne alındığında, İdaremizce, bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılacak yedek/sarf malzemenin sisteme uyumlu olması ve standardizasyonun sağlanması için tesisin kurucu firmasıyla çalışmanın uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Kaldı ki Teleferik Hattının açılışı olan 17 Haziran 2014 tarihinden 24 Haziran 2019 tarihine kadar sistemin bakım ve onarımı Leitner AG tarafından yürütülmüştür.

Nihai olarak “Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı Bakım-Onarım Hizmet Alımı” işi Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (c) bendi doğrultusunda, Leitner Teleferik Sistemleri Ltd. Şti. ile 30.06.2022 tarihinde, 27.978.039,00 TL bedelle, iki yıllığına sözleşme imzalanmıştır.

Tamamlanan hazırlık süreciyle beraber 01 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla firma, fiilen sahada çalışmalara başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 02.09.2022
Okunma Sayısı: 2973