EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI HAZİRAN SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI HAZİRAN SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ 

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

1.     EGO Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçesinde (ek bütçe dahil), 1 milyar 750 milyon TL ABB yardımı olmak üzere 3 milyar 960 milyon TL gelir; 5 milyar 50 milyon TL gider tahmin edilmiş, 1 milyar 90 milyon TL borçlanma öngörülmüştür.

2.  2022 yılı Haziran ayında 310 milyon gelir, 305 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 5 milyon TL fazla vermiştir.

Aynı ay Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 96,9 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 150,9 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini dahi karşılamamaktadır.

Haziran ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 192 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

3. 2022 Haziran ayı sonu itibarıyla yapılan altı aylık toplu değerlendirmeye göre:

  • Toplu taşımadan 499,2 milyon TL gelir sağlanırken toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 650 milyon TL ödemede bulunulduğu;

  • EGO işletmesinin zarar ettiği;

  • EGO bütçesindeki altı ay içindeki gelir-gider farkının (açığının) -408,4 milyon TL’ye, ABB desteklerinin 883,7 milyon TL’ye ulaştığı, 

  • EGO’ya yapılmış desteklerin toplam ulaştırma gelirlerinin iki katına yaklaştığı (%177) ve bütçede öngörülmüş destek tutarının  yarıdan fazlasının altı ay içinde kullanılmış olduğu;

anlaşılmıştır.

Bu durum ekte yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK: 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi

Not: Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

Belediye yardımları EGO’nun diğer gelirleri arasında yer almaktadır.

 

Yayın Tarihi: 13.07.2022
Okunma Sayısı: 6033