EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI MAYIS SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI MAYIS SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

Kuruluşumuz Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışı benimsemektedir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranlarına ek olarak, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılı Mayıs sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi aşağıda yer almaktadır:

I.  2022 yılı EGO bütçesinde 850 milyon ABB yardımıyla birlikte 2,160 milyar TL gelir; 2,750 milyar TL gider tahmin edilmiş, 590 milyon TL borçlanma öngörülmüştür.

II.  2022 yılı Mayıs ayında 275 milyon gelir, 499,4 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 224,4 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ay Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğü, Otobüs/Metro/ANKARAY yolcu taşımalarından sadece 104,9 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilen bu gelir, 131,7 milyon TL tutarındaki akaryakıt ve elektrik bedellerini dahi karşılamamaktadır.

Mayıs ayı içerisinde ABB bütçesinden Kuruluşumuza 146 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

III. 2022 Mayıs ayı sonu itibarıyla yapılan beş aylık toplu değerlendirmeye göre:

Toplu taşımadan 402,3 milyon TL gelir sağlanırken toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 499,1 milyon TL ödemede bulunulduğu;

  • EGO işletmesinin zarar ettiği;

  • EGO bütçesindeki beş ay içindeki gelir-gider farkının (açığının) -413,4 milyon TL’ye, ABB desteklerinin 691,7 milyon TL’ye ulaştığı, 

  • EGO’ya yapılmış desteklerin toplam ulaştırma gelirlerinin iki katına yaklaştığı (%172) ve bütçede öngörülmüş destek tutarının %81,4’ünün beş ay içinde kullanılmış olduğu;

anlaşılmıştır.

Bu durum aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek: EGO 2022 Yılı Gelir/Gider Bütçeleri Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi (Milyon TL)

Yayın Tarihi: 13.06.2022
Okunma Sayısı: 4719