TELEFERİK HATTI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Son zamanlarda bazı gazete ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattıyla ilgili haberlere istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kuruluşumuz Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi’nce (EGO Genel Müdürlüğü) Yenimahalle-Şentepe hattında hizmet vermekte olan Teleferik İşletmesi, koronavirüs pandemisi döneminde halk sağlığı dikkate alınarak merkezi idarenin önlemleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde hizmete kapatılmıştır. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, yolcu emniyeti ve sistem güvenliğini sağlamak için hattın ağır bakımları yapılarak 8 Nisan 2022 tarihinde yeniden işletmeye açılmıştır.

Teleferik Hattı tekrar işletmeye alınmadan önce:

- Birinci etaptaki 3.070 m taşıma-çekme halatı ihale yoluyla temin edilmiş,

- İkinci etaptaki 3.960 m taşıma-çekme halatının hasarlı bölgeleri onarılarak kısaltılmış,

- 20 adet teleferik direk bataryalarının ağır bakım-onarımları yapılmış,

- 105 adet Kabin Klemens sistemi yenilenmiş,

- Hattın Sinyalizasyon ve Haberleşme altyapısı yenilenmiş,

- 6 adet Sürüş-Dönüş-Saptırma Çarkının bakım-onarımları yapılmış,

- 4 istasyonda bulunan 573 adet senkronizasyon lastiğinin değişimi tamamlanmıştır.

Bu hazırlık çalışmalarından sadece 3.070 m taşıma-çekme halatının temin edilmesi Kurumumuzca yapılan ihale sonucunda gerçekleşmiştir. Diğer tüm bakım ve onarımlar, sigorta firması tarafından karşılanmıştır.

Bu dönemde yapılan tüm ağır bakım/yenileme harcamalarının toplam bedeli olan 26.699.562 TL’nin sadece 4.848.228 TL’si Kurumumuzca, 21.851.334 TL’si ise sigorta firması tarafından karşılanmıştır.

Açık ve şeffaf yönetim anlayışımızın gereği olarak Teleferik Sisteminin yatırım ve işletme maliyetlerine ilişkin verileri, kamuoyunun bilgilerine sunmak isteriz. 2014 yılındaki  fiyatlarla 51.600.000 TL’ye (27.750.000 ABD Doları) mal olan Teleferik Sisteminin  yatırım maliyetinin  bugünkü fiyatlarla karşılığı 424.762.719 TL’dir.

Teleferik Sistemin işletme maliyeti aylık 2.233.714 TL, yıllık ise 26.804.568 TL’dir.  Buna karşın işletmenin gelirleri ise aylık 750.000 TL, yıllık 9.000.000 TL’dir.

Sonuç itibarıyla Teleferik İşletmesi yılda yaklaşık 18 milyon TL zarar etmektedir.

Görüldüğü üzere teleferik, yüksek yatırım maliyetine ilave olarak işletme döneminde de çok sık arıza yapması ve bakımında tekel niteliğinde tek bir firmaya bağımlı olunması nedeniyle de yüksek işletme maliyeti olan bir sistemdir.

Pandemi döneminde hizmetine ara verilen Teleferik İşletmesinin normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılmasından önce, sistem üzerinde çok kapsamlı inceleme ve değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, uluslararası sertifikaya sahip uzmanlar tarafından yapılan tetkiklerde, sistemin mevcut haliyle çalıştırılmasının vatandaşlarımızın can güvenliği açısından büyük bir risk oluşturacağı rapor edilmiştir. Teleferik kapalı olduğu için arızalanmış değildir. Zaten mevcut durumda sistemin pek çok yerinde önemli hasar olduğu uzmanlarca tespit edilmiştir. Onarımın boyutunun çok büyük olması ve bugüne kadar bu çapta ağır bakım-onarım çalışmasının yapılmamış olması, çalışmaların süresinin uzamasına neden olmuştur. Zira Teleferik İşletmesi, pandemi döneminde kapatılmamış olsaydı dahi elim sonuçlara yol açabilecek kazaların önlenebilmesi açısından, bu büyüklükte bir ağır bakım yapılması zorunluydu.

Ayrıca Teleferik İşletmesine ait geçmiş dönem istatistiklerinin incelenmesi neticesinde, 8 Nisan 2022 tarihindeki açılışından sonra daha verimli, güvenli ve sorunsuz bir hizmet verildiği görülecektir. Geçmiş yıllarda örneğin 2015 yılının Nisan ayının tamamında bakım-onarım çalışması yapıldığından hat kapatılmış; 2016 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 1. Etap motor değişim ve ağır bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay; 2017 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında 2. Etap motor değişim ve ağır bakım çalışmaları yapıldığından yine 3 ay  teleferik sistemi hiç çalıştırılmamıştır. Yine 2017 yılının Eylül ayında arıza nedeniyle sistemin toplam bekletilme süresi 791 dakikayı (13 saatten fazla) bulmuştur. Bunun büyük bölümünde yolcuların tahliye edilemediği ve havada bekletildiği kayıtlarımızda mevcuttur.

Ankara topoğrafyasına ve toplu taşıma ilkelerine uygun olmadığı uzmanlar ve meslek odaları tarafından da belirtilen teleferik sistemiyle ilgili semt halkının yoğun şikayetleri bulunmaktadır. Özellikle teleferik sisteminin gereği olan direklerin mahalle içindeki konumlarıyla ilgili yolların daralarak trafiği olumsuz etkilemesi, meskun mahal içinde ve evlere çok yakın olması dolayısıyla seyir esnasında meydana gelen güvenlik ve özel hayatın ihlaliyle, teleferiğin geçtiği bölgelerde imar problemlerine yol açtığı, şikayetlere ve çeşitli yargısal işlemlere konu edilmiştir. Ayrıca teleferikle taşınan yolcuların iki ya da üç adet körüklü otobüsle çok rahat taşınabileceği hususu da dikkate alındığında teleferik sisteminin uygun bir toplu taşıma alternatifi olmadığı değerlendirilmektedir.

Tüm bunlara rağmen, kamu zararına yol açmamak ve yapılan bir yatırımı devam ettirebilme gayretiyle teleferik işletmesi, tamamen sonlandırılmak yerine bütün imkanlarımızla, yolcularımızın can güvenliği ön planda tutularak en uygun koşullarda çalıştırılmaktadır. Bundan sonraki süreçte de aynı gayretle çalıştırılmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 08.05.2022
Okunma Sayısı: 5773