EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI ŞUBAT SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI ŞUBAT SONU İTİBARIYLA GELİR-GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BÜTÇE DENGESİ

EGO Genel Müdürlüğü (EGO), Başkentimizde toplu taşımadan sorumlu tek kamu otoritesi olarak; şeffaf, katılımcı ve Ankara halkına hesap verebilirliği ön planda tutan saydam bir yönetim anlayışı benimsemektedir.

Kuruluşumuz misyonunu; Ankara’da halkın toplu taşıma ve ulaşım ihtiyaçlarını en güvenilir, en hızlı, en ekonomik, en rahat ve en memnuniyet verecek şekilde sunmak; vizyonunu da Ankaralıları huzur ve güven içinde hayata taşıyan kurum olarak belirleyen 79 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Pandemi sürecinde günlük olarak vatandaşlarımızla paylaştığımız “Yolcu Taşıma Sayıları ve Oranları”na ek olarak; bundan sonraki süreçte her ay Kuruluşumuzun Mali Durumuna ilişkin istatistikler de açıklanacaktır.

Bu kapsamda öncelikle 2022 Yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Gelir-Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi paylaşılmaktadır:

1. 2022 yılı EGO bütçesinde 850 milyon ABB Yardımı ile birlikte 2,160 milyar TL gelir; 2,750 milyar TL gider tahmin edilmiş, 590 milyon TL borçlanma öngörülmüştür.

2. 2022 yılının Ocak ayında 176,5 milyon gelir, 269, 3 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 92,8 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ay EGO, otobüs/metro/Ankaray yolcu taşımalarından sadece 61,5 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Elde edilmiş bu gelir; elektrik gideri bir yana 63,5 milyon TL tutarındaki akaryakıt bedelini dahi karşılamamaktadır.

Ay içinde ABB bütçesinden EGO’ya 106,9 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

3. 2022 Şubat ayı içinde 188,9 milyon TL gelir, 209,7 milyon TL gider gerçekleşmiş, bütçe 20,8 milyon TL açık vermiştir.

Aynı ay içinde EGO; otobüs/metro/Ankaray yolcu taşımalarından sadece 63,6 milyon TL gelir elde edebilmiştir. Oysa aynı ay;  taşıma hizmetleri için 57,2 milyon akaryakıt ve 27,1 milyon TL de elektrik olmak üzere 84,3 milyon TL ödenmiştir.

Ay içinde ABB’den 115,6 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır.

4. 2022 Şubat ayı sonu itibarıyla (Ocak ayı dahil) yapılan iki aylık toplu bir değerlendirmeye göre:

  • Toplu taşımadan 125,2 milyon TL gelir sağlanırken toplu taşımada kullanılan akaryakıt ürünleri ve elektrik giderleri için 160 milyon TL ödemede bulunulduğu;

  • EGO işletmesinin zarar ettiği;

  • EGO bütçesindeki iki ay içindeki gelir gider farkının (açığının) - 113,6 milyon TL’ye, ABB desteklerinin 222,5 milyon TL’ye ulaştığı, 

  • EGO’ya yapılmış desteklerin toplam ulaştırma gelirlerinin iki katına yaklaştığı (%178) ve bütçede öngörülmüş destek tutarının 1/4’ünün iki ay içinde kullanılmış olduğu;

anlaşılmıştır.

Bu durumlar aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo: EGO 2022 Yılı Gelir/Gider Bütçeleri Gerçekleşmeleri ve Bütçe Dengesi (Milyon TL)

Not: Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

Belediye yardımları EGO’nun diğer gelirleri arasında yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 18.03.2022
Okunma Sayısı: 9451