EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN BİR İHALE KONUSUNDA BASIN AÇIKLAMASI

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN BİR İHALE KONUSUNDA BAZI BASIN-YAYIN KURULUŞLARINDA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YER ALAN HABERLERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Son zamanlarda bazı internet sitelerinde, yazılı basın ile sosyal medya hesaplarında EGO Genel Müdürlüğümüzce yapılan bir ihale ile ilgili yanlış ve kasıtlı haberler yayımlandığı görülmüştür.

Genel Müdürlüğümüz toplu taşıma araçlarından, 2007-2008 model otobüslerimizin üzerinde bulunan CNG tüplerinin kullanım ömürlerinin 2021 ve 2022 yıllarında sona erecek olması nedeniyle, değişimlerinin yapılması zorunlu olmuştur.

Otobüslerimizin üzerinde bulunan CNG tüpleri, uluslararası ECE-R 110  standardına göre alüminyum gövde üzerine Karbon fiber sargıdan imal edilmiş Tip-3 modeldir. Söz konusu otobüslerin TSE onayı, 294 veya 320 litrelik Tip-3 model tüpe göre alınmıştır. Dolayısıyla değişim yapılırken de ECE-R 110 standardında belirtilen kapasitedeki Tip-3 model tüpün esas alınması gerekmektedir.

İddia edildiği üzere, Tip -3 model yerine, plastik gövde üzerine karbon fiber sargı yöntemiyle imal edilen Tip- 4 model CNG tüpün tercih edilmesi güncel mevzuata uygun değildir. Zira araç üretilirken yapılan tüm testlerde ve ilgili kuruluşlardan alınan onaylarda 294 veya 320 litrelik Tip -3 model tüp dikkate alınmıştır.

Vatandaşlarımızın ve yolcularımızın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturabilecek bu denli yüksek kapasiteli basınçlı kapların tip değişimi ile ilgili hiç kimsenin inisiyatif kullanma yetkisi bulunmamaktadır.

İhalede, ilgili mevzuat ve uluslararası kuruluşların standartları göz önüne alınmış ve otobüslerimizin orijinalinde bulunan Tip-3 model tüp alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yapılan ihalede alınan teklif, Kuruluşumuzca belirlenen yaklaşık maliyetin yüzde on üç buçuğunun (%13.5) altındadır.

EGO Genel Müdürlüğümüzce, 12 Nisan 2021 tarihinde yapılan 400 adet CNG yakıt tankı alım ihalesiyle ilgili iş ve işlemlerde, mevzuatın gerekli kıldığı bütün ihale koşulları sağlanmıştır. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulu ile elektronik ortamda (e-ihale), tüm isteklilerin teklif verebileceği şeffaf bir şekilde yapılmış ve canlı olarak da yayımlanmıştır. Dolayısıyla haberlerde belirtilen  ihaleyle ilgili haksız rekabet ortamı oluşturulduğu ya da adrese teslim ihale yapıldığı iddaları, tamamen mesnetsiz, haksız ve gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 26.04.2021
Okunma Sayısı: 3873