BASIN AÇIKLAMASI (6 NİSAN 2020)

BASIN AÇIKLAMASI

06 NİSAN 2020

Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte, EGO Genel Müdürlüğü olarak öncelikle Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, ulaşım ve iletişimle ilgili daire başkanlıklarımızdan oluşan “Kriz Yönetim Komisyonu” oluşturulmuş ve süreçle ilgili gelişmeler takip edilmeye başlanılmıştır. Komisyon, düzenli olarak her sabah ve ihtiyaç duyulduğu her an toplanarak, gelişmeleri değerlendirmekte ve kararlar almaktadır. 

Covid-19 salgının önlenmesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirleri içeren 24 Mart 2020 tarihli Genelge ve Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Mart 2020 tarih ve 2020/7 sayılı kararı gereği şehir içi toplu taşımacılık hizmeti yapmakta olan tüm araçlarda güvenli sosyal temas mesafesinin korunabilmesi için araçların ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitelerinin %50’si oranında yolcu alınması yönünde karar alınmıştır.

Kararın ardından yerel yönetimlere ve toplu taşımacılık hizmeti veren kuruluşlara konu hakkında gerekli çalışmaların yapılarak uygulamaya başlanılması talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce lastik tekerlekli ve raylı sistem şehir içi toplu taşımacılık araçlarımız ile Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) ilgi Genelgeye ve Kurul kararında belirtilen güvenli sosyal temas mesafesine uygun servis planlaması yapılmıştır. Ayrıca, sosyal mesafenin sağlanması amacıyla otobüslerimize uyarıcı etiketler (sticker) yapıştırılmıştır. 

Mevcut durumda, azami seviyede servis verilmesi sağlanmaktadır. Saha denetim görevlilerimizce yapılan denetim ve kontrollerde güvenli sosyal temas mesafesini aşacak boyutta bir yoğunluk olduğunun tespiti halinde, derhal ilave servis uygulaması ile sorunun bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

Diğer taraftan araç ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesi oranı ve sosyal mesafeye uyulması hususunda Genelge ve Kurul kararına istinaden Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerince gerekli denetim ve uygulamalar titizlikle yapılmakta, kurallara uymayan araç işleticileri ve sürücü personel hakkında idari ve adli cezai işlem tesis edilmektedir.

Kornavirüs (Covid-19) salgının başlamasıyla birlikte Genel Müdürlüğümüz, toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma oranları günlük olarak takip edilmektedir. Okulların da kapatılmasıyla birlikte yolcu taşıma sayısında otobüslerde ve raylı sistemlerde, 5 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ortalama %94 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Karşılaştırmalı rakamlara bakacak olursak:

Geçen sene, 1 Nisan 2019 tarihinde otobüslerimizle 6.645 sefer yapılmış olup 610.861 yolcu taşınmış ve sefer başına ortalama yolcu sayısı 91.9 olarak gerçekleşmiştir.

Bu sene 1 Nisan 2020 tarihinde otobüslerimizle 6.200 sefer yapılmış, 121. 689 yolcu taşınmış ve sefer başına düşen ortalama yolcu sayısı ise 19.6 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer karşılaştırmalara ilişkin veriler ekteki tabloda paylaşılmaktır (Tablo-1).

Raylı sistemlerde, geçen sene 1 Nisan 2019 tarihinde Metroda gün boyunca 338 sefer gerçekleşmiş ve 301.617 yolcu taşınmış olup metrekareye düşen yolcu sayısı 1.88 olarak gerçekleşmiştir.

Bu sene, 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Metroda gün boyunca gerçekleşen sefer sayısı 175, taşınan yolcu sayısı 44.171 olup metrekareye düşen yolcu sayısı 0.53 olarak gerçekleşmiştir.

Yine geçen sene 1 Nisan 2019 tarihinde Ankaray’da gün boyunca gerçekleşen sefer sayısı 185, taşınan yolcu sayısı 102.308 olup metrekareye düşen yolcu sayısı 2.84 olarak gerçekleşmiştir.

Bu sene, 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Ankaray’da gün boyunca gerçekleşen sefer sayısı 76, taşınan yolcu sayısı 8.986 olup metrekareye düşen yolcu sayısı ise 0.61 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer karşılaştırılmalı veriler ekteki tabloda paylaşılmıştır (Tablo-2 Metro, Tablo-3 Ankaray)

İstatistiklerden de anlaşılacağı üzere toplu taşımada yolcu sayısının geçen yıla oranla neredeyse dip seviyelere kadar indiği görülmektedir.

Buna rağmen özellikle yolcu yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde gerekli tedbirler alınarak, otobüs sayıları arttırılmıştır. Herhangi bir yoğunluğun yaşanması durumunda Başkent 153’e bildirildiğinde, derhal müdahale edilerek önlemler alınmakta olup bundan sonra da alınmaya devam edilecektir.

Raylı sistemler kapsamında; Ankaray İşletmesi Kontrol Merkezi ile Metro İşletmesi Kontrol Merkezi tarafından gün boyu istasyon ve trenlerdeki yolcu yoğunluğu, kameralarla anlık olarak sürekli  takip edilmektedir. Yolcu yoğunluğunda beklenenin üzerinde bir artış tespit edilmesi halinde, Ankaray için ek trenler, metro içinse bekletme hatlarında bulunan yedek trenler derhal servise verilmektedir.

Ayrıca, toplu taşıma araçlarındaki istatistiki veriler bugünden itibaren düzenli olarak internet sitemizden yayımlanacaktır (Tablo-4, Tablo-5).

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EGO Genel Müdürlüğü

 

TABLOLAR:

Tablo-1: Otobüslerde 2019- 2020 yılları yolcu karşılaştırması

Tablo-2: Metrolarda 2019-2020 yılları yolcu karşılaştırması

Tablo-3: Ankarayda  2019-2020 yılları yolcu karşılaştırması

Tablo-4: 09 Mart- 5 Nisan 2020 Toplu Taşım Yolcu Sayıları

Tablo-5: 09 Mart- 5 Nisan 2020 Toplu Taşım Yolcu Sayıları Oranları

Tablo-6: 05.04.2020 Tarihi İtibarıyla 62-65 Yaş Biniş Adetleri

Yayın Tarihi: 06.04.2020
Okunma Sayısı: 14117