SABIK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN MELİH GÖKÇEK’İN TWİTTER HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARA İSTİNADEN AÇIKLAMA

SABIK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN MELİH GÖKÇEK’İN TWITTER HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dünya ve ülke olarak siyaset üstü davranmayı gerektiren olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın büyük felaketi (COVID-19) karşısında, devletini ve milletini düşünen tüm toplumsal kesimlerin ve kamu kurumlarının bir araya gelmesi ve sorumlu davranması gerektiğinin bilincindeyiz. Böyle bir zamanda parolamızın “Hayırda yarışınız” ilkesi olması gerekirken, sabık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, sabah kalkıp evine ekmek götürmek için çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın istirahat ettiği gece 02.30-05.58 saatleri arasında, tıpkı sosyal medyada faaliyet gösteren FETÖ trollerinin yaptığı gibi COVID-19 felaketinden dahi siyasi rant devşirmeye çalışan açıklamalarını üzüntüyle gördük. Ayrıca sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda Beyaz TV’den aldığı görüntüleri kullanmıştır. Basında Beyaz Tv’nin FETÖ’den ağırlaştırılmış hapis cezası alan Alaattin Kaya/ailesine ait mekanları kullandığıyla ilgili pek çok haber çıkmış olup bu noktayı da milletimizin derin irfanına havale ediyoruz.

Sabık Belediye Başkanının sosyal medyadan yaptığı bu açıklamaları, maddi gerçeğe dayanmamakta olup içinden geçtiğimiz şu süreçte maddi-manevi tüm kuvvetiyle Ankara halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışan Kuruluşumuzun enerjisini kısır tartışmalara kurban etmek gayretinde olduğunu, yalnız biz değil tüm Ankara halkı da görüyor.

EGO Genel Müdürlüğü olarak şeffaflık ve tutarlılık ilkeleri içinde görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken, tutarsız ve gerçeğe dayanmayan verilere itibar etmesek de milletimizi doğru olarak bilgilendirmek vazifemizdir.

8 Nisan 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi idaresi devralınıp Ankara halkına yapacağımız hizmetler için elimizdeki imkan ve envanteri çıkartırken EGO genel Müdürlüğü olarak karşılaştığımız manzara milletin malı olan ve tamamı bulundukları yerde, kupon olarak tabir edilen ve şehir içinde emsali bulunamayacak;

  • Toros sokak, Sıhhiye adresinde bulunan 31.139 metre kare eski EGO Genel Müdürlüğü hizmet binası,

  • Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 1. Bölge olarak kullanılan Dikmen/Oran adresindeki 84.024 metre kare,

  • Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge olarak kullanılan, İmrahor Mamak adresinde bulunan 214.000 metre kare,

  • Büyükşehir Belediyemiz yeni hizmet binasının yanında bulunan ve Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı hizmet yeri olarak kullanılan, Hipodrom Caddesinde bulunan 125.000 metre kare,

  • Kızılcahamam’da bulunan 14.000 metre kare

arsalarımız Kuruluşumuzdan alınarak, sonrasında direkt veya dolaylı olarak bazı (!) grup ya da şirketlere satılmış, satış işleminden sonra anormal imar çalışmalarıyla elde edilen rant, milletin kasasından bu grup ve şirketlere aktarılmıştır.

Bu durumda devraldığımız EGO Genel Müdürlüğü olarak,  bir yandan yürütmemiz gereken rutin hizmetleri en iyi şekilde yürütmeye çalışırken, yıllardır kan kaybettirilen Kuruluşumuzu toparlamak ve Ankara halkının ulaşım ihtiyacını daha konforlu bir şekilde sağlayabilmek için çeşitli çalışmalara başlanılmıştır.

Ankara’da toplu taşıma ve nüfus oranına yıllar bazında baktığımızda; 2010 yılında 2.037 otobüs varken; nüfus 4.641.250 idi. Son otobüs alımı 2013 yılında yapılmıştır. 2013 yılında Ankara nüfusu 5.045.083 iken otobüs sayısı 1941 idi. 2019 yılına gelindiğinde, nüfus 5.639.076 kişiye ulaşmış ancak otobüs sayısı 1540’a düşmüştür. Bu sayılara göre Ankara’nın nüfusu %10 artmış olup mevcut otobüs sayısı %21 oranında azalmıştır.

Dünya Toplu Taşımacılar Birliği 2019 yılı verilerine göre, dünyada toplu taşıma otobüslerinin yaş ortalaması 6.9’dur. Son otobüs alımının yaklaşık 8 yıl önce yapılmış olmasından dolayı otobüslerimizin yaş ortalaması 11.2’ye yükselmiştir. Otobüslerimiz neredeyse dünyaya kıyasla iki kat daha yaşlıdır.

Hal böyle iken Sayın Gökçek’in Ankara halkına sunulacak hizmette kullanılmak üzere otobüs alması gerekirken, milletimizin alın teri olan milyarlarca lirası, çocukluğunu yaşayamamış bir kişinin fantazya dünyasına ait olduğu açık olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Heykellerine, Amerikan kültürünün ürünü “Süper kahraman heykellerine” milyarlarca gideri olan ve hiçbir tarihsel ve sanatsal değerleri olmayan kapılara, 150-200 yıl öncesi bir anlamı olmakla birlikte bugün itibarıyla hiçbir işlevi ve anlamı olmayan saatlere, dinazorlara harcanarak heba edilmiştir.

Kuruluşumuzun durumu böyle iken Ankara’da kent halkının ulaşım taleplerini karşılamak, toplu ulaşım ağını genişletmek amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan görüşmeler neticesinde 254 CNG’li otobüs, 28 dizel otobüs ve 2 adet CNG Dolum İstasyonu’nun finansmanına yönelik kredi desteği alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştır.

Alınan kredinin konsept onayı 2019 Kasım’ında alınmıştır. Batık bir EGO devralınmış olması nedeniyle, 31.12.2019 tarihinde, Garantörlük ve Dış borçlanma kararı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin EGO’ya kefil olduğuna dair yazı ve yetkilendirme mektubu imzalanmış, 10.01.2020 tarihinde de Belediye Meclisinden Borçlanma Yetkisi alınmıştır.

  • Söz konusu yatırım, nihai fizibilite raporunun sonradan ibrazı şartıyla,12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete yayımlanan 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar’da yer almıştır.

  • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Hazine garantisiz dış borçlanma izninin verilmesi hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmıştır (21.02.2020-19.03.2020). Buradaki süreç devam etmektedir.

  • EBRD uzmanları tarafından hazırlanan Teknik, Sosyal, Çevresel ve Finansal fizibilite raporu (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulmak üzere) kuruluşumuza teslimini müteakip Cumhurbaşkanlığı’na iletilmiştir (30.03.2020). Buradaki süreç devam etmektedir.

Görüldüğü üzere, Dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran salgın sürecine rağmen, otobüs alımı ile ilgili süreç, planlandığı şekliyle devam etmektedir. 

Sabık Başkanın 1998 döneminde otobüs alımındaki şaibeler bulunduğuna dair  pek çok haber  basında yer almıştır. Ankara’mızda 8 Nisan 2019 tarihi itibarıyla artık bu düzen değişmiş şeffaf, dürüst ve milletin her kuruşunun hesabının verildiği bir yönetim anlayışı hakim olmuştur.

Bu anlayışın bir yansıması olarak da otobüs alımındaki tüm süreçler, dikkatli ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup Kuruluşumuzca, EBRD ve Hazine süreçleri, yakından takip edilmekte ve her aşamada kamuoyu bilgilendirilmektedir. Mevzuata uygun, şaibesiz ve şeffaf bir şekilde iş yapmak bizim temel ilkemizdir.

Daha önceden EGO Genel Müdürlüğü’nü yüksek faizle borçlandırarak otobüs alanların, dünya çapında saygınlığı olan uluslararası bir finans kuruluşundan temin edilen bir kredi sürecini bilmesi beklenemez.

Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü süreçte, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü olarak ilgili mevzuatın üzerimize tevdi ettiği görevleri yerine getirirken, süreçten kaynaklanan rutin dışı iş ve işlemleri de Valiliğimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Emniyet güçlerimizle, vardiya ve mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getirmeye çalışıyoruz.

Sayın Gökçek’in sosyal medya üzerinden yaptığı bu talihsiz açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyor, her şartta yüce Türk milletinin yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fatih ERYILMAZ

EGO Genel Müdür Yardımcısı

Yayın Tarihi: 03.04.2020
Okunma Sayısı: 12314